„Senior+” – dodatkowy nabór ofert

Data publikacji: 21 marca 2019 Ogłoszenie dodatkowego naboru ofert programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019 r.  

Samorządy mogą otrzymać wsparcie na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Dodatkowy nabór dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu. Dofinansowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2018 w ramach programu „Senior+”. Wysokość środków planowana na ten cel wynosi: 14 147 348 zł.

Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie www.senior.gov.pl  do 9 kwietnia 2019 roku.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 15 maja 2019 roku.

Ogłoszenie jest dostępne pod adresami: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-edycja-2019
http://senior.gov.pl/aktualnosci