Otwarty konkurs ofert

Data publikacji: 24 czerwca 2017Wojewoda podkarpacki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. projektu: „Surfer nie hejter – przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim”, w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Otwarty konkurs ofert

Głównym celem zadania jest wsparcie działań na rzecz bezpieczeństwa poprzez przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochronę dzieci i młodzieży, a także edukację przeciwdziałającą hejtowi i wspierającą właściwe postawy młodych mieszkańców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Projekt przewiduje m.in. utworzenie mobilnej pracowni dydaktycznej, w której prowadzone będą zajęcia psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjne, organizację konferencji dotyczącej zjawiska hejtu, upowszechnienie metody mediacji wśród dzieci i dorosłych oraz uruchomienie Powiatowego Punktu Konsultacji i Wsparcia „Antyhejt”.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pokój 711, VII piętro) lub przesłać na adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert – Razem bezpieczniej” (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu). Termin składania ofert upływa w 22 dniu od daty ogłoszenia konkursu.

Pliki do pobrania: