„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – wyniki konkursu

Data publikacji: 12 marca 2018Trzy samorządy z terenu województwa podkarpackiego otrzymały dotacje w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2018 roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert na finansowe wsparcie realizowanych projektów.

II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Dotacje na łączną kwotę 211 212 zł trafią do następujących jednostek w województwie podkarpackim:

1) powiatu mieleckiego (zadanie o nazwie: „Bliżej siebie”);

2) gminy Przeworsk (zadanie o nazwie: „Niebieskie motyle – kompleksowo naprzeciw potrzebom dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera”);

3) miasta i gminy Kańczuga (zadanie o nazwie: „My też potrafimy – sztuka naszymi oczami”).

Na realizację konkursu MRPiPS przeznaczyło 3 000 000 zł w skali kraju. Dotacje w wysokości od 30 000 zł do 99 740 zł, przyznano ogółem 53 wnioskodawcom z całego kraju.

Szczegółowe informacje na stronie: www.mpips.gov.pl