II edycja konkursu „Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae” (2018)

Data publikacji: 14 marca 2018Wojewoda Podkarpacki, przy współpracy z Pełnomocnikiem do spraw Rodzin, zaprasza do udziału w II edycji Konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae (2018).

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa podkarpackiego. Przyjmuje za cel uhonorowanie tych samorządowców, którzy jako liderzy podejmują i skutecznie realizują działania o charakterze prorodzinnym; którzy swoją pracą i efektami tej pracy potwierdzają odpowiedzialną służbę na rzecz Rodzin.

Zwycięzcy, którzy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu otrzymają Honorowy Certyfikat/Tytuł: Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae. Dniem uhonorowania będzie Dzień Samorządu Terytorialnego.

Zasady konkursu przewidują, że zgłoszeń danej osoby dokonują jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do organizatora wypełnionego zgłoszenia do konkursu.

W uzasadnieniu, wnioskodawcy zobowiązani są wskazać konkretne działania podejmowane przez daną osobę w zakresie wsparcia i pomocy Rodzinie, a także wskazać stałe efekty tych działań dla społeczności lokalnej.

Ocena przesłanych wniosków i rekomendacji będzie dokonana przez Komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego na wniosek Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

Przedsięwzięcie honorowym patronatem objęli:

JE ks. Bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady do spraw Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski

Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki

Uroczystą Galę Konkursu patronatem honorowym objęła Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pliki do pobrania: