Otwarte Strefy Aktywności - edycja 2019

Trwa nabór wniosków do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Tegoroczny budżet wynosi 48 mln zł. Dokumenty będzie można składać w terminie 11 lutego – 1 marca br.


4,4 mln uczniów ze wsparciem „Dobry start”

Zapowiadany przez premiera Mateusza Morawieckiego i uruchomiony w ubiegłym roku program „Dobry start” okazał się strzałem w dziesiątkę. Skorzystali z niego niemal wszyscy uprawnieni. Świadczenie – 300 zł na wyprawkę szkolną – trafiło w sumie do 4,4 mln uczniów.


Zmiany w oddziale paszportowym

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - spotkanie informacyjne w PUW

18 lutego br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.


osoba bezdomna

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

W nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. zostanie przeprowadzone ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.


Kwalifikacja wojskowa w województwie podkarpackim

4 lutego 2019 r. na terenie województwa podkarpackiego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa.


Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził podział dotacji celowych na realizację zadań Programu integracji społeczności romskiej w 2019 r.


Pomoc dla osób bezdomnych - infolinia 987

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego PUW działa bezpłatna i całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można uzyskać informacje m. in. na temat placówek noclegowych oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.


MSWiA przypomina o obowiązku odśnieżania dachów

W związku z opadami śniegu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Duże rodziny zyskają jeszcze więcej

Spore zmiany w Karcie Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek karta przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.


Konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Urząd Miasta w Stalowej Woli zapraszają do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się 23 stycznia br. w Stalowej Woli.