Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniach 7 - 8 stycznia br. stwierdzono bardzo wysokie stężenia pyłu PM10 na wszystkich stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na wszystkich stacjach zanotowano przekroczenia poziomów średniodobowych.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Rozwój infrastruktury drogowej – lista wniosków do dofinansowania

Wojewoda podkarpacki ogłosiła listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Konsultacje społeczne dotyczące spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021

Termin trwających obecnie konsultacji społecznych NSP 2021 został przedłużony do połowy stycznia, tj. 16.01.2017 r.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Ruszyła kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”

Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior” ma na celu uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz możliwościom aktywizacji osób starszych.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Połączenie kolejowe Intercity relacji Kijów – Lwów – Przemyśl

23 grudnia 2016 roku otwarte zostanie połączenie kolejowe Intercity relacji Kijów – Lwów – Przemyśl.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Rozporządzenie porządkowe wojewody

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wydała rozporządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Pomoc dla osób potrzebujących wsparcia

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego PUW działa bezpłatna i całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można uzyskać informacje m. in. na temat placówek noclegowych oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.


Wystąpienie grypy ptaków w województwie podkarpackim – aktualizacja

Wystąpienie grypy ptaków w województwie podkarpackim – aktualizacja

Komunikat wojewody podkarpackiego w sprawie wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w województwie podkarpackim – aktualizacja.


Komunikat dotyczący wystąpienia ogniska grypy ptaków

Komunikat dotyczący wystąpienia ogniska grypy ptaków

Komunikat wojewody podkarpackiego w sprawie wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w województwie podkarpackim.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Reaguj na próby wyłudzania pieniędzy

W związku z licznymi sygnałami docierającymi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, resort informuje, że nie prowadzi żadnej ogólnopolskiej akcji dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych powiązanej z zakupem dla m.in. przedszkoli, urzędów gmin czy ośrodków pomocy społecznej alkomatów, materiałów promocyjnych czy certyfikatów.