Publikacja wyciągów z wyroku Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 11.01.19 r.

Data publikacji: 4 kwietnia 2020

Publikacja z dnia 5.05.2020 r.

W związku z nakazem podania do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie PUW w Rzeszowie przez okres 6 miesięcy trzech wyciągów z wyroku Sygn. akt II K 195/17 – w załączeniu znajdują się wyciągi, o których mowa oraz pismo przewodnie w przedmiotowej sprawie. 

Pliki do pobrania: