Międzynarodowy Dzień Rodziny

Data publikacji: 15 maja 201715 maja obchodzimy, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 r., Międzynarodowy Dzień Rodziny.

Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Zapraszamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja na stronie MRPiPS