Kwalifikacja wojskowa w województwie podkarpackim

Data publikacji: 1 lutego 20194 lutego 2019 r. na terenie województwa podkarpackiego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikacja wojskowa polega na ustaleniu kategorii zdolności do służby wojskowej. W tym celu, w każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej, wydając stosowne orzeczenie lekarskie.

W 2019 r. planuje się wezwanie:

– 12 376 mężczyzn urodzonych w 2000r.;
– 2 968 mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (posiadają orzeczona kat. zdol. B)
– 397 kobiet.
Łącznie: 15 741 osób.

Szczegóły  tutaj .