Handel ludźmi – wystawa mobilna

Data publikacji: 21 lutego 2017W holu głównym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie można obejrzeć wystawę mobilną dotyczącą tematyki handlu ludźmi oraz walki z tym zjawiskiem.

Zmiany w oddziale paszportowym

Treści zawarte w wystawie odnoszą się do prezentacji nie tylko zjawiska handlu ludźmi, ale przedstawiają również historie ofiar wykorzystywanych do pracy przymusowej, żebractwa i prostytucji. Opatrzone są autentycznymi zdjęciami zgromadzonymi przez organy ścigania w konkretnych przypadkach przestępstwa handlu ludźmi lub innych przestępstw mających znamiona handlu ludźmi.

Wystawa została udostępniona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu pn. ,,Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi”.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości nt. zjawiska handlu ludźmi,w szczególności wśród młodych ludzi decydujących się na podjęcie pracy zarobkowej za granicą, ze względu na fakt, iż ta grupa osób jest szczególnie zagrożona przestępstwem handlu ludźmi do pracy lub usług o charakterze przymusowym.