Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Data publikacji: 13 września 201716 września rozpocznie się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.

ETZT odbywa się każdego roku od 16 do 22 września. Jego kulminacyjny punkt stanowi, organizowany 22 września, Dzień bez Dzień bez Samochodu. Tematem przewodnim ETZT w roku 2017 jest hasło „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”.

Kampania ETZT promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny (czyli łączenie różnych gałęzi transportu).

Miasta i gminy, które chcą przyłączyć się do wydarzenia, mogą zarejestrować się na stronie www.mobilityweek.eu oraz skorzystać z materiałów promocyjnych, przygotowanych przez europejski sekretariat kampanii. Samorządy mogą zadeklarować organizację jednego, dwóch albo trzech typów działań:

  • Działanie trwałe — dla miejscowości, które w ramach ETZT planują zainaugurować działanie, mające długotrwały efekt, np. obniżenie cen biletów w publicznych środkach transportu, otwarcie nowej linii tramwajowej, otwarcie nowej ścieżki rowerowej, wyznaczenie nowej strefy dla pieszych, uruchomienie miejskiego systemu rowerów publicznych, ustawienie stojaków rowerowych,
  • Tydzień działań — dla miejscowości, które planują zorganizować różnego rodzaju wydarzenia promujące zrównoważony transport w trakcie całego tygodnia 16 – 22 września, np. festyny, pikniki rowerowe, happeningi, dyskusje, czasowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego,
  • Dzień bez Samochodu — dla miejscowości, które planują zorganizować 22 września Dzień bez Samochodu, np. jednodniowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego, dzień darmowej komunikacji miejskiej.

Więcej informacji tutaj.

Informacja na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa tutaj .