Akty prawne – Covid-19

Data publikacji: 6 kwietnia 2020Akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Polecenia Wojewody Podkarpackiego

ZK.II.68.10.2020    Polecenie z dnia 11.03.2020 dotyczące zamknięcia żłobków i klubów dziecięcych

ZK.II.63.13.2020    Polecenie z dnia 11.03.2020 dotyczące zamknięcia CIS, KIS, DDS+, KS, ŚDS, WTZ.

ZK.II.68.14.2020    Polecenie z dnia 12.03.2020 dotyczące zamknięcia placówek wsparcia dziennego

ZK.I.6333.42.9.2020    Polecenie z dnia 12.03.2020 dotyczące współpracy Policji z ośrodkami pomocy społecznej

ZK.I.6333.42.7.2020    Polecenie z dnia 12.03.2020  dotyczące funkcjonariuszy SOK

ZK.I.6333.16.2020    Polecenie z dnia 13.03.2020 dotyczące kontroli urządzeń wodociągowych

S.I.6333.2.2020 ASz    Polecenie z dnia 14.03.2020 koordynacji pracy służb w odniesieniu do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych

S.I.6333.1.2020 ASz    Polecenie z dnia 14.03.2020 dotyczące zapewnienia wsparcia osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym

ZK.I.6333.16.2020    Polecenie z dnia 16.03.2020 dotyczące przekształcenia Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z.o.o w jednoimienny szpital zakaźny

S.I.6333.25.2020 ASz    Polecenie z dnia 24.03.2020 dotyczące czasowego zawieszenia działalności podmiotów (placówek) na terenie województwa podkarpackiego

ZK.I.6333.45.2020    Polecenie z 31.03.2020  dotyczące współpracy straży granicznych i miejskich z Policją

S.V.6333.1.2020.AS    Polecenie z dnia 1.04.2020 dotyczące zapewnienia wsparcia osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym

S.VII.6333.1.2020.As    Polecenie z dnia 3.04.2020 dotyczące zawieszenia działalności dziennych opiekunów

ZK.I.6335.40.2020   Polecenie z dnia 5.04.2020 dotyczące utworzenia polowych izb przyjęć 

S.I.6333.55.2020.TO  Polecenie z dnia 10.04.20 dotyczące czasowego zawieszenia zajęć w centrach integracji społecznej i klubach integracji społecznej

S.I.6333.76.2020.ASz  Polecenie z dnia 10.04.2020 dotyczące czasowego zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego, DDS+, KS, ŚDS, WTZ.

ZK-I.6333.48.2020  Polecenie z dnia 10.04.2020 dotyczące zapewnienia wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej 

S-I.6333.115.2020.ASz  Polecenie 24.04.2020 dotyczące czasowego zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego, DDS+, KS, ŚDS, WTZ.

S-I.6333.113.2020.TO  Polecenie z dnia 24.04.20 dotyczące czasowego zawieszenia zajęć w centrach integracji społecznej i klubach integracji społecznej

S-I.6333.113.2020.TO  Polecenie z dnia 24.04.20 dotyczące czasowego zawieszenia zajęć w centrach integracji społecznej i klubach integracji społecznej/2

S-I.6333.142.2020.TO  Decyzja z dnia 08.05.20 dotycząca czasowego zawieszenia zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Pawłosiowie

S-I.6333.144.2020.TO  Decyzja z dnia 08.05.20 dotycząca czasowego zawieszenia zajęć w centrach integracji społecznej i klubach integracji społecznej/3

S-II.967.5.2020.TM Decyzja z dnia 1.06.20 dotycząca szpitala jednoimiennego w Łańcucie 

S-I.6333.175.2020.TO Decyzja z dnia 10.06.2020 dotycząca czasowego zawieszenia działalności w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie w gminie Wiązownica 

S-I.6333.176.2020.ASz Decyzja z dnia 12.06.2020 dotycząca czasowego zawieszenia działalności w ŚDS w Birczy 

S-II.967.5.2020.ŁP Decyzja z dnia 19.06.2020 dotycząca szpitala w Łańcucie 

S-II.967.5.2020.ŁP Decyzja z dnia 26.06.2020 dotycząca szpitala w Łańcucie

Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego 

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 maja 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 maja 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 maja 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 maja 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 maja 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 maja 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 maja 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 czerwca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 czerwca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 czerwca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 czerwca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 czerwca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 lipca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 lipca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 lipca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 sierpnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Rozporządzenia Rady Ministrów

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  |  Uzasadnienie

Izolatoria 

Wykaz 

  1. Łańcut /aktualnie nie funkcjonują 
  2. Rzeszów /aktualnie nie funkcjonują 

 

Pliki do pobrania: