Akty prawne – Covid-19

Data publikacji: 6 kwietnia 2020Akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Akty prawne

Polecenia i decyzje Wojewody Podkarpackiego

2020 r.


ZK.II.68.10.2020 Polecenie z dnia 11.03.2020 dotyczące zamknięcia żłobków i klubów dziecięcych

ZK.II.63.13.2020 Polecenie z dnia 11.03.2020 dotyczące zamknięcia CIS, KIS, DDS+, KS, ŚDS, WTZ.

ZK.II.68.14.2020 Polecenie z dnia 12.03.2020 dotyczące zamknięcia placówek wsparcia dziennego

ZK.I.6333.42.9.2020 Polecenie z dnia 12.03.2020 dotyczące współpracy Policji z ośrodkami pomocy społecznej

ZK.I.6333.42.7.2020 Polecenie z dnia 12.03.2020  dotyczące funkcjonariuszy SOK

ZK.I.6333.16.2020 Polecenie z dnia 13.03.2020 dotyczące kontroli urządzeń wodociągowych

S.I.6333.2.2020 ASz Polecenie z dnia 14.03.2020 koordynacji pracy służb w odniesieniu do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych

S.I.6333.1.2020 ASz Polecenie z dnia 14.03.2020 dotyczące zapewnienia wsparcia osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym

ZK.I.6333.16.2020 Polecenie z dnia 16.03.2020 dotyczące przekształcenia Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z.o.o w jednoimienny szpital zakaźny

S.I.6333.25.2020 ASz  Polecenie z dnia 24.03.2020 dotyczące czasowego zawieszenia działalności podmiotów (placówek) na terenie województwa podkarpackiego

ZK.I.6333.45.2020 Polecenie z 31.03.2020  dotyczące współpracy straży granicznych i miejskich z Policją

S.V.6333.1.2020.AS Polecenie z dnia 1.04.2020 dotyczące zapewnienia wsparcia osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym

S.VII.6333.1.2020.As Polecenie z dnia 3.04.2020 dotyczące zawieszenia działalności dziennych opiekunów

ZK.I.6335.40.2020 Polecenie z dnia 5.04.2020 dotyczące utworzenia polowych izb przyjęć 

S.I.6333.55.2020.TO  Polecenie z dnia 10.04.20 dotyczące czasowego zawieszenia zajęć w centrach integracji społecznej i klubach integracji społecznej

S.I.6333.76.2020.ASz  Polecenie z dnia 10.04.2020 dotyczące czasowego zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego, DDS+, KS, ŚDS, WTZ.

ZK-I.6333.48.2020  Polecenie z dnia 10.04.2020 dotyczące zapewnienia wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej 

S-I.6333.115.2020.ASz  Polecenie 24.04.2020 dotyczące czasowego zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego, DDS+, KS, ŚDS, WTZ.

S-I.6333.113.2020.TO  Polecenie z dnia 24.04.20 dotyczące czasowego zawieszenia zajęć w centrach integracji społecznej i klubach integracji społecznej

S-I.6333.113.2020.TO  Polecenie z dnia 24.04.20 dotyczące czasowego zawieszenia zajęć w centrach integracji społecznej i klubach integracji społecznej/2

S-I.6333.142.2020.TO  Decyzja z dnia 08.05.20 dotycząca czasowego zawieszenia zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Pawłosiowie

S-I.6333.143.2020.ASz Polecenie z dnia 07.05.2020 r. dotyczące czasowego zawieszenia działalności w placówkach

S-I.6333.144.2020.TO  Decyzja z dnia 08.05.20 dotycząca czasowego zawieszenia zajęć w centrach integracji społecznej i klubach integracji społecznej/3  (dot. JST)

S-II.967.5.2020.TM Decyzja z dnia 1.06.20 dotycząca szpitala jednoimiennego w Łańcucie 

S-I.6333.175.2020.TO Decyzja z dnia 10.06.2020 dotycząca czasowego zawieszenia działalności w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie w gminie Wiązownica 

S-I.6333.175.2020.TO Decyzja z dnia 26.06.2020 dotycząca czasowego zawieszenia działalności w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie w gminie Wiązownica

S-I.6333.176.2020.ASz Decyzja z dnia 12.06.2020 dotycząca czasowego zawieszenia działalności w ŚDS w Birczy 

S-I.6333.176.2020.ASz Decyzja z dnia 26.06.2020 r. dotycząca  ŚDS w Birczy

S-I.6333.180.2020.ASz Decyzja z dnia 22.06.2020 r. dotycząca Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+ w Jarosławiu

S-I.6333.180.2020.ASz Decyzja z dnia 13.07.2020 r. dotycząca Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+ w Jarosławiu

S-I.6333.180.2020.ASz Decyzja z dnia 31.07.2020 r. dotycząca Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+ w Jarosławiu

S-I.6333.180.2020.ASz Decyzja z dnia 28.08.2020 r. dotycząca Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+ w Jarosławiu

S-I.6333.181.2020.ASz Decyzja z dnia 23.06.2020 r. dotycząca ŚDS w Radomyślu nad Sanem

S-I.6333.198.2020.ASz Decyzja z dnia 05.08.2020 r. dotycząca  ŚDS w Spiach

Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej dot. decyzji S-I.6333.198.2020.ASz

S-II.967.5.2020.ŁP Decyzja z dnia 19.06.2020 dotycząca szpitala w Łańcucie 

S-II.967.5.2020.ŁP Decyzja z dnia 26.06.2020 dotycząca szpitala w Łańcucie

S-II.967.33.2020.ŁP Decyzja z dnia 3.09.2020 dotycząca szpitala w Brzozowie

S-II.967.34.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca SP ZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie

S-II.967.36.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca SP ZOZ w Kolbuszowej

S-II.967.37.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

S-II.967.38.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.39.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca  Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

S-II.967.40.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca SP ZOZ w Lesku

S-II.967.41.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca SP ZOZ w Leżajsku

S-II.967.42.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca SP ZOZ w Lubaczowie

S-II.967.43.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie

S-II.967.44.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca SP ZZOZ w Nisku

S-II.967.45.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca  SP ZZOZ w Nowej Dębie

S-II.967.46.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca SP ZOZ w Przeworsku

S-II.967.47.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca ZOZ w Ropczycach

S-II.967.48.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

S-II.967.49.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

S-II.967.50.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca ZOZ w Strzyżowie

S-II.967.51.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-II.967.52.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych

S-II.967.53.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.09.2020 r. dotycząca  Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitalowa Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

S-II.967.70.2020.ŁP Decyzja z dnia 15 .09.2020 r. zmieniająca decyzję Wojewody Podkarpackiego znak: S-II.967.61.2020.ŁP z dnia 03.09.2020 r.

S-II.967.71.2020.ŁP Decyzja z dnia 15.09.2020 r. zmieniająca decyzję Wojewody Podkarpackiego znak: S-II.967.35.2020.ŁP z dnia 03.09.2020 r.

S-II.967.81.2020.ŁP Decyzja z dnia 10.01.2020 dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.82.2020.ŁP Decyzja z dnia 10.01.2020 dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.83.2020.ŁP Decyzja z dnia 10.01.2020 dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.84.2020.ŁP Decyzja z dnia 10.01.2020 dotycząca Centrum Medycznego w Łańcucie

S-II.967.85.2020.ŁP Decyzja z dnia 10.01.2020 dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-II.967.86.2020.ŁP Decyzja z dnia 10.01.2020 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.87.2020.ŁP Decyzja z dnia 10.01.2020 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.112.2020.PG Decyzja z dnia 12.10.2020 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

S-II.967.113.2020.RM Decyzja z dnia 12.10.2020 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-II.967.116.2020.PG Decyzja z dnia 12.10.2020 r. dotycząca SP ZOZ w Lubaczowie

S-II.967.118.2020.RM Decyzja z dnia 12.10.2020 r. dotycząca SP ZZOZ w Nowej Dębie

S-II.967.120.2020.RM Decyzja z dnia 12.10.2020 r. dotycząca SP ZOZ w Leżajsku

S-II.967.121.2020.PG Decyzja z dnia 12.10.2020 r. dotycząca SP ZOZ w Przeworsku

S-II.967.123.2020.PG Decyzja z dnia 12.10.2020 r. dotycząca ZOZ w Ropczycach

S-II.967.124.2020.PG Decyzja z dnia 12.10.2020 r. dotycząca ZOZ w Strzyżowie

S-II.967.125.2020.ŁP Decyzja z dnia 13.10.2020 r. dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.126.2020.RM Decyzja z dnia 13.10.2020 r. dotycząca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

S-II.967.127.2020.ŁP Decyzja z dnia 13.10.2020 r. dotycząca ZOZ w Dębicy

S-II.967.128.2020.RM Decyzja z dnia 13.10.2020 r. dotycząca SP ZOZ w Lesku

S-II.967.133.2020.ŁP Decyzja z dnia 14.10.2020 r. dotycząca ZOZ w Dębicy

S-II.967.134.2020.ŁP Decyzja z dnia 14.10.2020 r. dotycząca COM w Jarosławiu

S-II.967.135.2020.ŁP Decyzja z dnia 14.10.2020 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

 S-II.967.136.2020.PG Decyzja z dnia 14.10.2020 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-II.967.138.2020.ŁP Decyzja z dnia 14.10.2020 r. dotycząca SP ZOZ w Sanoku

S-II.967.139.2020.ŁP Decyzja z dnia 14.10.2020 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.144.2020.ŁP Decyzja z dnia 15.10.2020 r. dotycząca Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o.

S-II.967.145.2020.ŁP Decyzja z dnia 15.10.2020 r. dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.149.2020.ŁP Decyzja z dnia 15.10.2020 r. dotycząca SP ZOZ  Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

S-II.967.158.2020.ŁP Decyzja z dnia 19.10.2020 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.157.2020.ŁP Decyzja z dnia 19.10.2020 r. dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.160.2020.RM Decyzja z dnia z dnia 20.10.2020 r. dotycząca SP ZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie

S-I.6333.234.2020.TO Decyzja  z dnia 19.10.2020 dotycząca ŚDS w Nowej Wsi (gm. Czudec)

S-I.6333.235.2020.TO Decyzja  z dnia 19.10.2020 dotycząca ŚDS w Dębicy

S-I.6333.236.2020.TO Decyzja  z dnia 20.10.2020 dotycząca Klubu Senior+ w Hawłowicach i Domu Senior+ w Pruchniku

S-I.6333.237.2020.TO Decyzja  z dnia 20.10.2020 dotycząca ŚDS w Kolbuszowej

 S-I.6333.238.2020.TO Decyzja  z dnia 20.10.2020 dotycząca ŚDS w Zaczerniu

 S-I.6333.239.2020.TO Decyzja  z dnia 20.10.2020 dotycząca ŚDS w Zagórzu

S-I.6333.240.2020.TO Decyzja  z dnia 20.10.2020 dotycząca ŚDS w Mielcu

S-I.6333.241.2020.TO Decyzja  z dnia 21.10.2020 dotycząca Dziennego Domu Senior+ w Przeworsku

S-II.967.165.2020.ŁP Decyzja  z dnia 21.10.2020 dotycząca SP ZOZ w Sanoku

S-II.967.168.2020.ŁP Decyzja  z dnia 21.10.2020 COM w Jarosławiu

S-I.6333.243.2020.TO Decyzja  z dnia 21.10.2020 dotycząca WTZ w Mielcu

S-I.6333.244.2020.TO Decyzja  z dnia 21.10.2020 dotycząca DDP w Mielcu

S-I.6333.245.2020.TO Decyzja  z dnia 21.10.2020 dotycząca Klubu Senior+ w Tokarni

S-II.967.178.2020.ŁP Decyzja  z dnia 23.10.2020 dotycząca SP ZOZ w Dębicy 

S-II.967.176.2020.ŁP Decyzja  z dnia 23.10.2020 dotycząca SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie

S-I.6333.251.2020.TO Decyzja  z dnia 23.10.2020 dotycząca DDP Ustrzyki Dolne

S-I.6333.253.2020.TO Decyzja  z dnia 23.10.2020 dotycząca DD Senior+ Besko

S-I.6333.254.2020.TO Decyzja  z dnia 23.10.2020 dotycząca ŚDS Wysoka Głogowska

S-II.967.184.2020.ŁP Decyzja  z dnia 26.10.2020 dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.185.2020.RM Decyzja  z dnia 26.10.2020 dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-I.6333.258.2020.TO Decyzja  z dnia 27.10.2020 dotycząca DD Senior+ w Radawie

S-I.6333.259.2020.TO Decyzja  z dnia 27.10.2020 dotycząca DOD w Maziarni

S-II.967.195.2020.ŁP Decyzja  z dnia 28.10.2020 r. dotycząca Uzdrowiska Rymanów SA

S-II.967.197.2020.ŁP Decyzja  z dnia 28.10.2020 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-II.967.196.2020.ŁP Decyzja z dnia dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.198.2020.ŁP Decyzja  z dnia 28.10.2020 r. dotycząca  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

S-II.967.199.2020.ŁP Decyzja  z dnia 28.10.2020 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.201.2020.ŁP Decyzja  z dnia 28.10.2020 r. Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.202.2020.ŁP Decyzja  z dnia z dnia 29.10.2020 r. dotycząca SP ZOZ w Kolbuszowej

S-II.967.204.2020.ŁP Decyzja  z dnia z dnia 29.10.2020 r. dotycząca SP ZOZ w Sanoku

S-II.967.206.2020.ŁP Decyzja dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzki Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

S-I.6333.262.2020.TO Decyzja  z dnia 28.10.2020 dotycząca DD Senior-Wigor w Białobokach

S-I.6333.263.2020.TO Decyzja  z dnia 28.10.2020 dotycząca DD Senior+ w Hucie Przedborskiej

S-I.6333.264.2020.TO Decyzja  z dnia 28.10.2020 dotycząca ŚDS w Nowym Żmigrodzie

 S-I.6333.267.2020.TO Decyzja  z dnia 29.10.2020 dotycząca DD Senior-Wigor w Racławówce

S-I.6333.268.2020.TO Decyzja  z dnia 29.10.2020 dotycząca ŚDS w Rudniku nad Sanem

S-II.967.222.2020.ŁP Decyzja  z dnia 30.10.2020 dotycząca ZOZ w Dębicy

S-II.967.223.2020.ŁP Decyzja  z dnia 30.10.2020 dotycząca SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

S-I.6333.275.2020.TO Decyzja  z dnia 30.10.2020 dotycząca ŚDS w Przysiekach

S-I.6333.277.2020.TO Decyzja  z dnia 29.10.2020 dotycząca ŚDS n2 w Stalowej Woli

S-I.6333.278.2020.TO Decyzja z dnia 02.11.2020 dotycząca ŚDS w Mielcu

S-I.6333.280.2020.TO Decyzja z dnia 03.11.2020 dotycząca DD Senior+ w Dębicy

S-I.6333.281.2020.TO Decyzja z dnia 03.11.2020 dotycząca Klub Senior+ w Skołyszynie

S-I.6333.282.2020.TO Decyzja z dnia 03.11.2020 dotycząca ŚDS w Zagórzu

S-I.6333.286.2020.TO Decyzja z dnia 03.11.2020 dotycząca DDP w gminie Jeżowe

S-I.6333.287.2020.TO Decyzja z dnia 03.11.2020 dotycząca DDP w Ustrzykach Dolnych

S-II.967.227.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.11.2020 dotycząca SP ZOZ w Leżajsku

S-II.967.229.2020.ŁP Decyzja z dnia 03.11.2020 dotycząca SP ZZOZ w Nisku

S-II.967.231.2020.ŁP Decyzja z dnia 04.11.2020 dotycząca ZOZ w Ropczycach

S-II.967.232.2020.ŁP Decyzja z dnia 04.11.2020 dotycząca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

S-I.6333.288.2020.TO Decyzja z dnia 03.11.2020 dotycząca ŚDS w Jaśle

S-I.6333.291.2020.TO Decyzja z dnia 04.11.2020 dotycząca Klubu Senior w Dukli

S-I.6333.292.2020.TO Decyzja z dnia 04.11.2020 dotycząca Klub Senior w Tokarni

S-I.6333.293.2020.TO Decyzja z dnia 04.11.2020 dotycząca DD Senior+ w Ustrzykach Dolnych

S-I.6333.295.2020.TO Decyzja z dnia 04.11.2020 dotycząca ŚDS w Knapach

S-II.967.246.2020.ŁP Decyzja z dnia 04.11.2020 dotycząca Uzdrowiska Rymanów SA

S-II.967.247.2020.ŁP Decyzja z dnia 04.11.2020 dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-I.6333.297.2020.TO Decyzja z dnia 04.11.2020 dotycząca ŚDS w Nowej Wsi (gm. Czudec)

S-I.6333.300.2020.TO Decyzja z dnia 05.11.2020 dotycząca DD Senior+ i Klubu Senior+ w Jarosławiu

S-I.6333.301.2020.TO Decyzja z dnia 05.11.2020 dotycząca ŚDS w Nowym Żmigrodzie

S-II.967.258.2020.ŁP Decyzja z dnia 06.11.2020 dotycząca SP ZOZ w Leżajsku

S-II.967.264.2020.ŁP Decyzja z dnia 06.11.2020 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.265.2020.ŁP Decyzja z dnia 06.11.2020 dotycząca COM w Jarosławiu

S-II.967.266.2020.ŁP Decyzja z dnia 06.11.2020 dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

 S-II.967.267.2020.ŁP Decyzja z dnia 06.11.2020 dotycząca  ZOZ w Dębicy

S-II.967.268.2020.ŁP Decyzja z dnia 06.11.2020 dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.270.2020.ŁP  Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-II.967.272.2020.ŁP Decyzja z dnia 06.11.2020 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

S-I.6333.304.2020.TO Decyzja  z dnia 06.11.2020 dotycząca DD Senior Wigor w Pruchniku i Klubie Senior+  w Hawłowicach

S-I.6333.305.2020.TO Decyzja  z dnia 06.11.2020 dotycząca ŚDS w Ustrzykach D.

S-II.967.274.2020.ŁP Decyzja z dnia 09.11.2020 dotycząca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

S-II.967.283.2020.ŁP Decyzja z dnia 09.11.2020 dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-I.6333.307.2020.TO Decyzja  z dnia 09.11.2020 dotycząca DDP w Jaśle

S-I.6333.308.2020.TO Decyzja  z dnia 09.11.2020 dotycząca DDP w Mielcu przy ul. Kocjana 

S-I.6333.309.2020.TO Decyzja  z dnia 09.11.2020 dotycząca WTZ w Mielcu

S-I.6333.310.2020.TO Decyzja  z dnia 09.11.2020 dotycząca DDP w Mielcu przy ul. Sitki

S-I.6333.312.2020.TO Decyzja  z dnia 10.11.2020 dotycząca ŚDS w Mielcu przy ul. Biernackiego

S-II.967.285.2020.ŁP Decyzja  z dnia 10.11.2020 dotycząca SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie

S-II.967.287.2020.ŁP Decyzja  z dnia 12.11.2020 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-II.967.296.2020.ŁP Decyzja  z dnia 13.11.2020 dotycząca  SP ZOZ w Sanoku

S-II.967.297.2020.ŁP Decyzja  z dnia 13.11.2020 dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.298.2020.ŁP Decyzja  z dnia 13.11.2020 dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-II.967.299.2020.ŁP Decyzja  z dnia 13.11.2020 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-I.6333.313.2020.TO Decyzja  z dnia 13.11.2020 dotycząca ŚDS w Mogielnicy

S-I.6333.320.2020.TO Decyzja  z dnia 16.11.2020 dotycząca ŚDS nr 2 w Stalowej Woli

S-I.6333.321.2020.TO Decyzja  z dnia 16.11.2020 dotycząca DDP w Gminie Jeżowe

S-I.6333.322.2020.TO Decyzja  z dnia 16.11.2020 dotycząca ŚDS w Mielcu ul. Wojsławska

S-I.6333.324.2020.TO Decyzja  z dnia 17.11.2020 dotycząca ŚDS w Gorzycach

S-I.6333.325.2020.TO Decyzja  z dnia 17.11.2020 dotycząca DD Senior+ w Przeworsku

S-I.6333.328.2020.TO Decyzja  z dnia 17.11.2020 dotycząca ŚDS w Horyńcu-Zdroju

S-II.967.301.2020.ŁP Decyzja  z dnia 16.11.2020 dotycząca SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie

 S-I.6333.330.2020.TO Decyzja  z dnia 20.11.2020 dotycząca ŚDS w Starym Mieście

S-I.6333.331.2020.TO Decyzja  z dnia 23.11.2020 dotycząca ŚDS w Ustrzykach D.

S-I.6333.332.2020.TO Decyzja  z dnia 23.11.2020 dotycząca DDP w Ustrzykach D.

S-I.6333.333.2020.TO Decyzja  z dnia 23.11.2020 dotycząca DD Senior+ w Ustrzykach D.

S-I.6333.334.2020.TO Decyzja z dnia 24.11.2020 dotycząca ŚDS w Strzyżowie

S-I.6333.335.2020.TO Decyzja z dnia 24.11.2020 dotycząca ŚDS w Tarnobrzegu

S-I.6333.336.2020.TO Decyzja  z dnia 25.11.2020 dotycząca ŚDS w Radomyślu nad Sanem

S-II.967.320.2020.PG Decyzja  z dnia 23.11.2020 dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza

S-II.967.325.2020.RM Decyzja  z dnia 25.11.2020 dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-I.6333.338.2020.TO Decyzja  z dnia 26.11.2020 dotycząca DD Senior+ w Jędrzejówce

S-II.967.332.2020.PG Decyzja  z dnia 27.11.2020 dotycząca SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie

S-II.967.333.2020.PG Decyzja  z dnia 27.11.2020 dotycząca ZOZ w Dębicy

S-I.6333.340.2020.TO Decyzja  z dnia 30.11.2020 dotycząca DDP w Gminie Jeżowe

S-I.6333.341.2020.TO Decyzja  z dnia 30.11.2020 dotycząca DDP w Mielcu ul. Kocjana

S-I.6333.344.2020.TO Decyzja  z dnia 01.12.2020 dotycząca ŚDS nr 1w Stalowej Woli

S-I.6333.345.2020.TO Decyzja  z dnia 02.12.2020 dotycząca DOD w Maziarni

S-I.6333.346.2020.TO Decyzja  z dnia 02.12.2020 dotycząca GK Seniora w Dukli

S-II.967.347.2020.ŁP Decyzja  z dnia 01.12.2020 dotycząca SP ZOZ w Sanoku

S-II.967.351.2020.ŁP Decyzja  z dnia 02.12.2020 dotycząca SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

S-II.967.352.2020.ŁP Decyzja  z dnia 03.12.2020 dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-I.6333.348.2020.TO Decyzja  z dnia 04.12.2020 dotycząca ŚDS w Łańcucie 

S-II.967.366.2020.ŁP Decyzja z dnia 10.12.2020 dotycząca SP ZZOZ w Nisku

S-I.6333.351.2020.TO Decyzja  z dnia 14.12.2020 dotycząca ŚDS w Łańcucie 

S-II.967.369.2020.ŁP Decyzja  z dnia 14.12.2020 dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.382.2020.PG Decyzja  z dnia 22.12.2020 dotycząca Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-I.6333.358.2020.TO Decyzja z dnia 21.12.2020 dotycząca DOD Maziarnia

S-I.6333.359.2020.TO Decyzja z dnia 21.12.2020 dotycząca DDP w Mielcu ul. Sitki

S-II.967.393.2020.PG Decyzja z dnia 29.12.2020 dotycząca ZOZ w Dębicy

S-I.6333.362.2020.TO Decyzja z dnia 29.12.2020 dotycząca DD Senior+ w Radawie

S-II.967.396.2020.PG Decyzja z dnia 30.12.2020 dotycząca Uzdrowiska Rymanów Spółka Akcyjna

 

2021 r.


S-II.967.1.1.2021.RM Decyzja z dnia 5.01.2021 dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu 

S-II.967.1.2.2021.PG Decyzja z dnia 5.01.2021 dotycząca Klinicznego Szpital Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.3.2021.RM Decyzja z dnia 8.01.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.4.20210.ŁP Decyzja z dnia 12.01.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie

S-II.967.1.5.2021.ŁP Decyzja z dnia 12.01.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.7.2021.ŁP Decyzja z dnia 26.01.2021 dotycząca Centrum Medycznego w Łańcucie

S-II.967.1.8.2021.ŁP Decyzja z dnia 26.01.2021 dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.9.2021.ŁP Decyzja z dnia 28.01.2021 dotycząca SP ZOZ w Sanoku

S-I.633.5.2021.ASz Decyzje z dnia 12 stycznia 2021 r. dot. transportu osób niepełnosprawnych lub mających trudności z dostępem do punktu szczepień (decyzje skierowane do wszystkich gmin województwa podkarpackiego o liczbie mieszkańców poniżej 100 tys.)

S-I.6333.5.2021.ASz Decyzja z dnia 12 stycznia 2021 r. dot. transportu osób niepełnosprawnych  (decyzja skierowana tylko do miasta Rzeszowa, z uwagi na liczbę mieszkańców powyżej 100 tys.)

S-I.6333.10.2021.ASz Decyzja zmieniająca z dnia 14 stycznia 2021 r. dot. transportu osób niepełnosprawnych do punktu szczepień oraz uruchomienia infolinii

S-I.6333.21.2021.TO  Decyzja  z dnia 27.01.2021 dotycząca ŚDS w Knapach

S-II.967.1.10.2021.PG Decyzja  z dnia 1.02.2021 dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.12.2021.PG Decyzja  z dnia 4.02.2021 dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-I.6333.38.2021.AKI Decyzja Nr 3 Wojewody Podkarpackiego dot. organizacji transportu do punktów szczepień (decyzje skierowane do gmin województwa podkarpackiego)

S-I.6333.39.2021.TO Decyzja z dnia 15.02.2021 dotycząca ŚDS w Kamieniu

S-II.967.1.13.2021.ŁP Decyzja z dnia 11.02.2021 dotycząca SP ZOZ w Sanoku

S-II.967.1.14.2021.ŁP Decyzja z dnia 15.02.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.15.2021.ŁP Decyzja z dnia 19.02.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.16.2021.ŁP Decyzja z dnia 19.02.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

S-II.967.1.17.2021.ŁP Decyzja z dnia 19.02.2021 dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-I.6333.52.2021.TO  Decyzja  z dnia 19.02.2021 dotycząca ŚDS w Knapach

S-II.967.1.18.2021.ŁP Decyzja z dnia 22 lutego br. dotycząca SP ZOZ w Sanoku

S-II.967.1.19.2021.ŁP Decyzja z dnia 23 lutego br. dotycząca ZOZ w Dębicy

S-II.967.1.20.2021.ŁP Decyzja z dnia 24 lutego br. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

S-II.967.1.21.2021.ŁP Decyzja z dnia 24 lutego br. dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.1.22.2021.ŁP Decyzja z dnia 26 lutego br. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

S-II.967.1.23.2021.ŁP Decyzja z dnia 26 lutego br. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie

S-II.967.1.24.2021.ŁP Decyzja z dnia 26 lutego br. dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-II.967.1.25.2021.ŁP Decyzja z dnia 26 lutego br. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

S-II.967.1.26.2021.ŁP Decyzja z dnia 26 lutego br. dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

 S-I.6333.60.2021.TO  Decyzja  z dnia 26.02.2021 dotycząca ŚDS w Tyczynie

S-II.967.1.27.2021.ŁP Decyzja z dnia 1.03.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-II.967.1.28.2021.ŁP Decyzja z dnia 1.03.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych

S-II.967.1.29.2021.ŁP Decyzja z dnia 1.03.2021 dotycząca Centrum Medycznego w Łańcucie

S-II.967.1.30.2021.ŁP Decyzja z dnia 1.03.2021 dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.31.2021.ŁP Decyzja z dnia 1.03.2021 dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.32.2021.ŁP Decyzja z dnia 1.03.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.33.2021.ŁP Decyzja z dnia 2.03.2021 dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-I.6333.66.2021.TO  Decyzja  z dnia 2.03.2021 dotycząca ŚDS w Radymnie

S-II.967.1.34.2021.ŁP Decyzja z dnia 4.03 dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.35.2021.ŁP Decyzja z dnia 5.03 dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

 S-I.6333.67.2021.TO  Decyzja  z dnia 04.03.2021 r. dotycząca Klubu Senior+ w Kamieniu przy ul. Podlesie

 S-I.6333.70.2021.TO  Decyzja  z dnia 05.03.2021 r. dotycząca ŚDS w Tyczynie

 S-I.6333.71.2021.TO  Decyzja  z dnia 05.03.2021 r. dotycząca WTZ w Baranowie Sandomierskim 

S-II.967.1.36.2021.ŁP Decyzja z dnia 8.03.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

S-II.967.1.37.2021.ŁP Decyzja z dnia 09.03.2021 r. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.38.2021.ŁP Decyzja z dnia 09.03.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-II.967.1.39.2021.ŁP Decyzja z dnia 11.03.2021 r. dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.40.2021.ŁP Decyzja z dnia 11.03.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie

S-II.967.1.41.2021.ŁP Decyzja z dnia 11.03.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.42.2021.ŁP Decyzja z dnia 11.03.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-I.6333.77.2021.TO  Decyzja  z dnia 11.03.2021 r. dotycząca ŚDS w Lesku

 S-I.6333.79.2021.TO  Decyzja  z dnia 12.03.2021 r. dotycząca ŚDS w Krośnie ul. Kletówki 

S-II.967.1.43.2021.ŁP Decyzja z dnia 12.03.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.44.2021.ŁP Decyzja z dnia 12.03.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

S-II.967.1.45.2021.ŁP Decyzja z dnia 12.03.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.46.2021.ŁP Decyzja z dnia 12.03.2021 r. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.47.2021.ŁP Decyzja z dnia 12.03.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S -II.967.1.48.2021.ŁP Decyzja z dnia 12.03.2021 r. dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.1.49.2021.ŁP Decyzja z dnia 12.03.2021 r. dotycząca Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

S -II.967.1.50.2021.ŁP Decyzja z dnia 12.03.2021 r. dotycząca Uzdrowiska Rymanów Spółka Akcyjna

S-I.6333.81.2021.TO  Decyzja  z dnia 15.03.2021 r. dotycząca ŚDS w Woliczce

S-II.967.1.51.2021.ŁP Decyzja  z dnia 16.03.2021 r.  dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

S-II.967.1.52.2021.ŁP Decyzja  z dnia 16.03.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

S-II.967.1.53.2021.ŁP Decyzja z dnia 16.03.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-II.967.1.54.2021.ŁP Decyzja z dnia 16.03.2021 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.55.2021.ŁP Decyzja z dnia 16.03.2021 r. dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.56.2021.ŁP Decyzja z dnia 16.03.2021 r. dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.1.57.2021.ŁP Decyzja z dnia 16.03.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

S-I.6333.84.2021.TO Decyzja z dnia 17.03.2021 r. dotycząca ŚDS w Zagórzu

S-I.6333.85.2021.TO  Decyzja  z dnia 17.03.2021 r. dotycząca ŚDS w Woli Raniżowskiej

S-II.967.1.58.2021.ŁP Decyzja z dnia 19.03.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.59.2021.ŁP Decyzja z dnia 19.03.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

S-II.967.1.60.2021.ŁP Decyzja z dnia 19.03.2021 dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-I.6333.86.2021.TO  Decyzja  z dnia 19.03.2021 r. dotycząca ŚDS w Sarzynie

S-II.967.1.61.2021.ŁP Decyzja  z dnia 19.03.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych

S-II.967.1.62.2021.ŁP Decyzja  z dnia 22.03.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie

 S-I.6333.87.2021.TO  Decyzja  z dnia 22.03.2021 r. dotycząca ŚDS w Nisku

S-I.6333.88.2021.TO  Decyzja  z dnia 22.03.2021 r. dotycząca ŚDS w Pniu 

S-II.967.1.63.2021.ŁP Decyzja  z dnia 22.03.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

S-II.967.1.64.2021.ŁP Decyzja  z dnia 23.03.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.65.2021.ŁP Decyzja z dnia 23.03.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie

S-II.967.1.66.2021.ŁP Decyzja z dnia 23.03.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-II.967.1.67.2021.ŁP Decyzja z dnia 23.03.2021 dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

 S-I.6333.89.2021.TO  Decyzja  z dnia 23.03.2021 r. dotycząca ŚDS w Jaśle

S-II.967.1.68.2021.ŁP Decyzja  z dnia 25 marca br. dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-I.6333.90.2021.TO  Decyzja  z dnia 24.03.2021 r. dotycząca ŚDS w Mielcu przy ul. Biernackiego

S-II.967.1.70.2021.ŁP Decyzja z dnia 26.03.2021 r. Samodzielny Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

S-II.967.1.71.2021.ŁP Decyzja z dnia 26.03.2021 r. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

S-I.6333.94.2021.TO  Decyzja  z dnia 29.03.2021 r. dotycząca ŚDS w Nowej Dębie

S-I.6333.95.2021.TO  Decyzja  z dnia 29.03.2021 r. dotycząca ŚDS w Zagórzu

S-I.6333.96.2021.TO  Decyzja  z dnia 29.03.2021 r. dotycząca ŚDS nr 1 w Stalowej Woli

S-II.967.1.72.2021.ŁP Decyzja z dnia 30.03.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-II.967.1.73.2021.ŁP Decyzja z dnia 30.03.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

S -II.967.1.74.2021.ŁP Decyzja z dnia 30.03.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

S-II.967.1.75.2021.ŁP Decyzja z dnia 30.03.2021 r. dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

S-II.967.1.76.2021.ŁP Decyzja z dnia 31.03.2021 r. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza

S-I.6333.98.2021.TO  Decyzja  z dnia 31.03.2021 r. dotycząca DOD w Maziarni

S-I.6333.99.2021.TO  Decyzja  z dnia 31.03.2021 r. dotycząca Klubu Senior+ w Skołyszynie

S-I.6333.101.2021.TO  Decyzja  z dnia 31.03.2021 r. dotycząca ŚDS w Mielcu przy ul. Wojsławskiej

S-I.6333.102.2021.TO  Decyzja  z dnia 1.04.2021 r. dotycząca DDP w Jaśle

S-II.967.1.78.2021.ŁP Decyzja  z dnia 1.04.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

S-II.967.1.79.2021.ŁP Decyzja  z dnia 2.04.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.80.2021.ŁP Decyzja  z dnia 2.04.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

S-II.967.1.81.2021.ŁP Decyzja  z dnia 2.04.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

S-II.967.1.82.2021.ŁP Decyzja  z dnia 2.04.2021 r. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

S-II.967.1.83.2021.ŁP Decyzja z dnia 6.04.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-I.6333.104.2021.TO  Decyzja  z dnia 07.04.2021 r. dotycząca DD „Senior+” w Lipniku

S-II.967.1.84.2021.ŁP Decyzja z dnia 08.04.2021 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.85.2021.ŁP Decyzja z dnia 08.04.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

S-II.967.1.86.2021.ŁP Decyzja z dnia 09.04.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

 S-I.6333.107.2021.TO  Decyzja  z dnia 12.04.2021 r. dotycząca DOD w Maziarni

S-I.6333.108.2021.TO  Decyzja  z dnia 12.04.2021 r. dotycząca ŚDS w Zalesiu z filią w Łapajówce

S-II.967.1.87.2021.ŁP Decyzja z dnia 14.04.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

S-II.967.1.88.2021.ŁP Decyzja z dnia 22.04.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.90.2021.ŁP Decyzja z dnia 23.04.2021 dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.1.91.2021.ŁP Decyzja z dnia 23.04.2021 r. dotycząca Uzdrowiska Rymanów Spółka Akcyjna

S-I.6333.111.2021.TO  Decyzja  z dnia 23.04.2021 r. dotycząca ŚDS w Bachórcu

S-II.967.1.92.2021.ŁP Decyzja z dnia 26.04.2021 r. dotycząca Centrum Medycznego w Łańcucie 

S -II.967.1.95.2021.ŁP Decyzja z dnia 26.04.2021 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-II.967.1.96.2021.ŁP Decyzja z dnia 26.04.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.97.2021.ŁP Decyzja z dnia 26.04.2021 r. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

S-II.967.1.98.2021.ŁP Decyzja z dnia 26.04.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

S-II.967.1.99.2021.ŁP Decyzja z dnia 26.04.2021 r. dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

S-II.967.1.100.2021.ŁP Decyzja z dnia 26.04.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

S-II.967.1.101.2021.ŁP Decyzja z dnia 26.04.2021 r. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.102.2021.ŁP Decyzja z dnia 26.04.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-II.967.1.93.2021.ŁP Decyzja z dnia 28.04.2021 r. dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.94.2021.ŁP Decyzja z dnia 28.04.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.103.2021.ŁP Decyzja z dnia 28.04.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

S-II.967.1.104.2021.ŁP Decyzja z dnia 28.04.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie

S-II.967.1.105.2021.ŁP Decyzja z dnia 28.04.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

S-II.967.1.106.2021.ŁP Decyzja z dnia 28.04.2021 r. dotycząca Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o.

S-II.967.1.107.2021.ŁP Decyzja z dnia 28.04.2021 r. dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.1.108.2021.ŁP Decyzja z dnia 28.04.2021 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza

S-II.967.1.109.2021.ŁP Decyzja z dnia 28.04.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

S-II.967.1.110.2021.ŁP Decyzja z dnia 28.04.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-II.967.1.111.2021.ŁP Decyzja z dnia 29.04.2021 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.112.2021.ŁP Decyzja z dnia 30.04.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.113.2021.ŁP Decyzja z dnia 30.04.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

S-II.967.1.114.2021.ŁP Decyzja z dnia 06.05.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.115.2021.ŁP Decyzja z dnia 06.05.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

S-II.967.1.116.2021.ŁP Decyzja z dnia 06.05.2021 r. dotycząca Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o.

S-II.967.1.117.2021.ŁP Decyzja z dnia 06.05.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

S-II.967.1.118.2021.ŁP Decyzja z dnia 06.05.2021 r. dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

S-II.967.1.119.2021.ŁP Decyzja z dnia 06.05.2021 r. dotycząca Uzdrowiska Rymanów Spółka Akcyjna

S-II.967.1.120.2021.ŁP Decyzja z dnia 06.05.2021 r. dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.1.121.2021.ŁP Decyzja z dnia 06.05.2021 r. dotycząca SP ZOZ w Leżajsku

S-II.967.1.122.2021.ŁP Decyzja z dnia 06.05.2021 r. dotycząca SP ZOZ w Przeworsku

S-II.967.1.123.2021.ŁP Decyzja z dnia 07.05.2021 r. dotycząca Szpitala Specjalistyczny w Jaśle

S-II.967.1.124.2021.ŁP Decyzja z dnia 07.05.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespółu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie

S-II.967.1.125.2021.ŁP Decyzja z dnia 07.05.2021 r. dotycząca SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

S-II.967.1.126.2021.ŁP Decyzja z dnia 10.05.2021 r. dotycząca Uzdrowiska Rymanów Spółka Akcyjna

S-II.967.1.127.2021.ŁP Decyzja z dnia 10.05.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.128.2021.ŁP Decyzja z dnia 10.05.2021 r. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.129.2021.ŁP Decyzja z dnia 10.05.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

S-II.967.1.130.2021.ŁP Decyzja z dnia 10.05.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych

S-II.967.1.131.2021.ŁP Decyzja z dnia 11.05.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.132.2021.ŁP Decyzja z dnia 11.05.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie

S-II.967.1.133.2021.ŁP Decyzja z dnia 11.05.2021 r. dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.134.2021.ŁP Decyzja z dnia 12.05.2021 r. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

S-II.967.1.135.2021.ŁP Decyzja z dnia 12.05.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-II.967.1.136.2021.ŁP Decyzja z dnia 14.05.2021 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.137.2021.ŁP Decyzja z dnia 14.05.2021 r. dotycząca Uzdrowiska Rymanów Spółka Akcyjna

S-II.967.1.138.2021.ŁP Decyzja z dnia 14.05.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

S-II.967.1.139.2021.ŁP Decyzja z dnia 14.05.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

S-II.967.1.140.2021.ŁP Decyzja z dnia 14.05.2021 r. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

S-II.967.1.141.2021.ŁP Decyzja z dnia 14.05.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznyego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie

S-II.967.1.142.2021.ŁP Decyzja z dnia 14.05.2021 r. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.143.2021.ŁP Decyzja z dnia 17.05.2021 r. dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.144.2021.ŁP Decyzja z dnia 17.05.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.145.2021.ŁP Decyzja z dnia 17.05.2021 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-II.967.1.147.2021.ŁP Decyzja z dnia 17.05.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-II.967.1.148.2021.ŁP Decyzja z dnia 18.05.2021 r. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.149.2021.ŁP Decyzja z dnia 18.05.2021 r. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

S-II.967.1.150.2021.ŁP Decyzja z dnia 18.05.2021 r. dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.1.151.2021.ŁP Decyzja z dnia 19.05.2021 r. dotycząca Uzdrowiska Rymanów Spółka Akcyjna

S-II.967.1.152.2021.ŁP Decyzja z dnia 19.05.2021 r. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.153.2021.ŁP Decyzja z dnia 19.05.2021 r. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

S-II.967.1.154.2021.ŁP Decyzja z dnia 19.05.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

S-II.967.1.155.2021.ŁP Decyzja z dnia 20.05.2021 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.157.2021.ŁP Decyzja z dnia 24.05.2021 r. dotycząca Uzdrowiska Rymanów Spółka Akcyjna

S-II.967.1.158.2021.ŁP Decyzja z dnia 25.05.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.159.2021.ŁP Decyzja z dnia 25.05.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

S-II.967.1.160.2021.ŁP Decyzja z dnia 26.05.2021 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu 

S-II.967.1.161.2021.ŁP Decyzja z dnia 26.05.2021 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.162.2021.ŁP Decyzja z dnia 28.05.2021 r. dotycząca Uzdrowiska Rymanów Spółka Akcyjna

S-II.967.1.163.2021.ŁP Decyzja z dnia 28.05.2021 r. dotycząca Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

S-II.967.1.164.2021.ŁP Decyzja z dnia 28.05.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

S-II.967.1.165.2021.ŁP Decyzja z dnia 28.05.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

S-II.967.1.166.2021.ŁP Decyzja z dnia 31.05.2021 r. dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.167.2021.ŁP Decyzja z dnia 31.05.2021 r. dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.1.168.2021.ŁP Decyzja z dnia 1.06.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

S-II.967.1.169.2021.ŁP Decyzja z dnia 1.06.2021 dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

S-II.967.1.170.2021.ŁP Decyzja z dnia 1.06.2021 dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

S-II.967.1.171.2021.ŁP Decyzja z dnia 1.06.2021 dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-II.967.1.172.2021.ŁP Decyzja z dnia 1.06.2021 dotycząca Centrum Medycznego w Łańcucie

S-II.967.1.173.2021.ŁP Decyzja z dnia 1.06.2021 dotycząca Centrum Medycznego w Łańcucie

S-II.967.1.174.2021.ŁP Decyzja z dnia 1.06.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.175.2021.ŁP Decyzja z dnia 1.06.2021 dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.1.176.2021.ŁP Decyzja z dnia 2.06.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.177.2021.ŁP Decyzja z dnia 7.06.2021 dotycząca Centrum Medycznego w Łańcucie

S-II.967.1.178.2021.ŁP Decyzja z dnia 10.06.2021 dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.179.2021.ŁP Decyzja z dnia 10.06.2021 dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.180.2021.ŁP Decyzja z dnia 18.06.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.181.2021.ŁP Decyzja z dnia 25.06.2021 dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.1.182.2021.PG Decyzja z dnia 1.07.2021 dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.183.2021.ŁP Decyzja z dnia 19.07.2021 dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.184.2021.ŁP Decyzja z dnia 20.07.2021 dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-II.967.1.185.2021.ŁP Decyzja z dnia 20.07.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.186.2021.ŁP Decyzja z dnia 21.07.2021 dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.187.2021.PG Decyzja z dnia 23.08.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.188.2021.ŁP Decyzja z dnia 30.08.2021 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.189.2021.ŁP Decyzja z dnia 14.09.2021 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.190.2021.ŁP Decyzja z dnia 16.09.2021 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.191.2021.ŁP Decyzja z dnia 21.09.2021 r dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.192.2021.ŁP Decyzja z dnia 24.09.2021 r dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.194.2021.ŁP Decyzja z dnia 30.09.2021 r dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.195.2021.ŁP Decyzja z dnia 1.10.2021 r dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.196.2021.ŁP Decyzja z dnia 6.10.2021 r dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-II.967.1.198.2021.PG Decyzja z dnia 18.10.2021 r dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.197.2021.RM Decyzja z dnia 8.10.2021 r dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.199.2021.ŁP Decyzja z dnia 20.10.2021 r dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.200.2021.ŁP Decyzja z dnia 6.10.2021 r dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-II.967.1.201.2021.ŁP Decyzja z dnia 22.10.2021 r dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.202.2021.ŁP Decyzja z dnia 22.10.2021 r dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.203.2021.ŁP Decyzja z dnia 22.10.2021 r dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.204.2021.ŁP Decyzja z dnia 25.10.2021 r dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.205.2021.ŁP Decyzja z dnia 25.10.2021 dotycząca Centrum Medycznego w Łańcucie

S-II.967.1.206.2021.ŁP Decyzja z dnia 27.10.2021 r dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.207.2021.ŁP Decyzja z dnia 26.10.2021 dotycząca dotycząca SP ZOZ w Przeworsku

S-II.967.1.208.2021.ŁP Decyzja z dnia 26.10.2021 r dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.210.2021.ŁP Decyzja z dnia 28.10.2021 r dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.211.2021.ŁP Decyzja z dnia 28.10.2021 r dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.212.2021.ŁP Decyzja z dnia 28.10.2021 r dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie

S-II.967.1.213.2021.ŁP Decyzja z dnia 29.10.2021 r dotycząca Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy

S-II.967.1.214.2021.ŁP Decyzja z dnia 29.10.2021 dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.209.2021.ŁP Decyzja z dnia 29.10.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

S-II.967.1.215.2021.ŁP Decyzja z dnia 2.11.2021 dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-II.967.1.216.2021.ŁP Decyzja z dnia 2.11.2021 dotycząca Centrum Medycznego w Łańcucie

S-II.967.1.217.2021.ŁP Decyzja z dnia 2.11.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  im. Jana Pawła II w Krośnie

S-II.967.1.218.2021.ŁP Decyzja z dnia 3.11.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnejw Nisku

S-II.967.1.220.2021.ŁP Decyzja z dnia 4.11.2021 dotycząca Samodzielnego Publiczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

S-II.967.1.221.2021.ŁP Decyzja z dnia 5.11.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.219.2021.ŁP Decyzja z dnia 5.11.2021 dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.222.2021.PG Decyzja z dnia 8.11.2021 dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu   

S-II.967.1.223.2021.ŁP Decyzja z dnia 10.11.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych

S-II.967.1.224.2021.ŁP Decyzja z dnia 10.11.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

S-II.967.1.225.2021.ŁP Decyzja z dnia 10.11.2021 dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza

S-II.967.1.226.2021.ŁP Decyzja z dnia 10.11.2021 dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.1.227.2021.ŁP Decyzja z dnia 10.11.2021 dotycząca Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

S-II.967.1.228.2021.ŁP Decyzja z dnia 10.11.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

S-II.967.1.229.2021.ŁP Decyzja z dnia 10.11.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku

S-II.967.1.231.2021.ŁP Decyzja z dnia 10.11.2021 dotycząca Centrum Medycznego w Łańcucie

S-II.967.1.232.2021.ŁP Decyzja z dnia 10.11.2021 dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

S-II.967.1.230.2021.ŁP Decyzja z dnia 15.11.2021 dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.1.233.2021.ŁP Decyzja z dnia 15.11.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

S-II.967.1.234.2021.ŁP Decyzja z dnia 15.11.2021 dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

S-II.967.1.235.2021.ŁP Decyzja z dnia 15.11.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-II.967.1.236.2021.ŁP Decyzja z dnia 16.11.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

S-II.967.1.237.2021.ŁP Decyzja z dnia 16.11.2021 dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.238.2021.ŁP Decyzja z dnia 16.11.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

S-II.967.1.239.2021.ŁP Decyzja z dnia 16.11.2021 dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.240.2021.ŁP Decyzja z dnia 17.11.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.241.2021.ŁP Decyzja z dnia 17.11.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych

S-II.967.1.242.2021.ŁP Decyzja z dnia 17.11.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

S-II.967.1.243.2021.ŁP Decyzja z dnia 18.11.2021 dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-II.967.1.244.2021.ŁP Decyzja z dnia 22.11.2021 dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-II.967.1.245.2021.ŁP Decyzja z dnia 22.11.2021 dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.246.2021.ŁP Decyzja z dnia 22.11.2021 dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

S-II.967.1.247.2021.ŁP Decyzja z dnia 22.11.2021 dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.248.2021.ŁP Decyzja z dnia 23.11.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie

S-II.967.1.249.2021.ŁP Decyzja z dnia 23.11.2021 dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-II.967.1.250.2021.ŁP Decyzja z dnia 23.11.2021 dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.251.2021.ŁP Decyzja z dnia 23.11.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

S-II.967.1.252.2021.ŁP Decyzja z dnia 23.11.2021 dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

S-II.967.1.253.2021.ŁP Decyzja z dnia 24.11.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

S-II.967.1.254.2021.ŁP Decyzja z dnia 25.11.2021 dotycząca Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o.

S-II.967.1.255.2021.ŁP Decyzja z dnia 25.11.2021 dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.256.2021.ŁP Decyzja z dnia 26.11.2021 dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.257.2021.ŁP Decyzja z dnia 29.11.2021 dotycząca Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

S-II.967.1.258.2021.ŁP Decyzja z dnia 29.11.2021 dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.259.2021.ŁP Decyzja z dnia 29.11.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

S-II.967.1.260.2021.PG Decyzja z dnia 2.12.2021 dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.262.2021.PG Decyzja z dnia 2.12.2021 dotycząca Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

S-II.967.1.263.2021.PG Decyzja z dnia 2.12.2021 dotycząca  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych

S-I.6333.193.2021.TO  Decyzja  z dnia 02.12.2021 r. dotycząca ŚDS w Dynowie

S-II.967.1.264.2021.PG Decyzja z dnia 3.12.2021 dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

S-II.967.1.265.2021.ŁP Decyzja z dnia 7.12.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

S-II.967.1.266.2021.ŁP Decyzja z dnia 7.12.2021 dotycząca Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

S-II.967.1.267.2021.ŁP Decyzja z dnia 8.12.2021 dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.268.2021.ŁP Decyzja z dnia 27.12.2021 dotycząca Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

 

2022 r.


S-I.6333.1.2022.TO S-I.6333.1.2022.TO  Decyzja  z dnia 18.01.2022 r. dotycząca ŚDS w Cergowej

 S-I.6333.2.2022.TO  Decyzja  z dnia 24.01.2022 r. dotycząca ŚDS w Starym Mieście

 S-I.6333.3.2022.TO  Decyzja  z dnia 24.01.2022 r. dotycząca ŚDS w Mielcu ul. Wojsławska

S-I.6333.4.2022.TO  Decyzja  z dnia 24.01.2022 r. dotycząca ŚDS w Przysiekach

S-I.6333.5.2022.TO  Decyzja  z dnia 26.01.2022 r. dotycząca WTZ w Starej Wsi

S-I.6333.6.2022.TO  Decyzja  z dnia 26.01.2022 r. dotycząca ŚDS w Tyczynie

S-II.967.1.1.2022.PG Decyzja  z dnia 28.01.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.2.2022.PG Decyzja  z dnia 28.01.2022 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-I.6333.12.2022.TO  Decyzja  z dnia 07.02.2022 r. dotycząca WTZ w Leżajsku

S-I.6333.13.2022.TO  Decyzja  z dnia 08.02.2022 r. dotycząca ŚDS w Brzozowie

S-II.967.1.3.2022.ŁP Decyzja  z dnia 10.02.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

S-II.967.1.4.2022.ŁP Decyzja  z dnia 10.02.2022 r. dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.5.2022.ŁP Decyzja  z dnia 14.02.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

S-II.967.1.6.2022.ŁP Decyzja  z dnia 14.02.2022 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.7.2022.ŁP Decyzja  z dnia 14.02.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.8.2022.ŁP Decyzja  z dnia 14.02.2022 r. dotycząca Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o.

S-II.967.1.9.2022.ŁP Decyzja  z dnia 14.02.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie

S-II.967.1.10.2022.ŁP Decyzja  z dnia 15.02.2022 r. dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.1.11.2022.PG Decyzja  z dnia 18.02.2022 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

S-II.967.1.12.2022.ŁP Decyzja  z dnia 21.02.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.13.2022.ŁP Decyzja  z dnia 23.02.2022 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznyego w Jaśle

S-II.967.1.14.2022.ŁP Decyzja z dnia 24.02.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

S-II.967.1.15.2022.ŁP Decyzja z dnia 23.02.2022 r. dotycząca Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.16.2022.ŁP Decyzja z dnia 24.02.2022 r. dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.1.17.2022.ŁP Decyzja z dnia 24.02.2022 r. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

S-II.967.1.18.2022.ŁP Decyzja z dnia 24.02.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

S-II.967.1.19.2022.ŁP Decyzja z dnia 24.02.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych

S-II.967.1.20.2022.ŁP Decyzja z dnia 25.02.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

S-II.967.1.21.2022.ŁP Decyzja z dnia 25.02.2022 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-II.967.1.22.2022.ŁP Decyzja z dnia 25.02.2022 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.23.2022.ŁP Decyzja z dnia 25.02.2022 r. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.24.2022.ŁP Decyzja z dnia 25.02.2022 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza

S-II.9610.36.2022.ŁP Decyzja z dnia 25.02.2022 r. dotycząca Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

S-II.967.1.26.2022.ŁP Decyzja z dnia 25.02.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

S-II.967.1.27.2022.ŁP Decyzja z dnia 25.02.2022 r. dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

S-II.967.1.28.2022.ŁP Decyzja z dnia 1.03.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.29.2022.ŁP Decyzja z dnia 2.03.2022 r. dotycząca Klinicznego SzpitalaWojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.30.2022.ŁP Decyzja z dnia 2.03.2022 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

S-II.967.1.31.2022.ŁP Decyzja z dnia 2.03.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespółu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

S-II.967.1.33.2022.ŁP Decyzja z dnia 2.03.2022 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.35.2022.ŁP Decyzja z dnia 7.03.2022 r. dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.36.2022.ŁP Decyzja z dnia 7.03.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.37.2022.ŁP Decyzja z dnia 9.03.2022 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.38.2022.ŁP Decyzja z dnia 9.03.2022 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-II.967.1.39.2022.ŁP Decyzja z dnia 16.03.2022 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.40.2022.ŁP Decyzja z dnia 17.03.2022 r. dotycząca Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

S-II.967.1.41.2022.ŁP Decyzja z dnia 17.03.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

S-II.967.1.42.2022.ŁP Decyzja z dnia 17.03.2022 r. dotycząca Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

S-II.967.1.43.2022.ŁP Decyzja z dnia 17.03.2022 r. dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

S-II.967.1.44.2022.ŁP Decyzja z dnia 17.03.2022 r. dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

S-II.967.1.45.2022.ŁP Decyzja z dnia 17.03.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie

S-II.967.1.46.2022.ŁP Decyzja z dnia 17.03.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

S-II.967.1.47.2022.ŁP Decyzja z dnia 21.03.2022 r. dotycząca Centrum Medycznego w Łańcucie

S-II.967.1.48.2022.ŁP Decyzja z dnia 22.03.2022 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-II.967.1.49.2022.ŁP Decyzja z dnia 22.03.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie

S-II.967.1.50.2022.ŁP Decyzja z dnia 22.03.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

S-II.967.1.51.2022.ŁP Decyzja z dnia 22.03.2022 r. dotycząca  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku

S-II.967.1.52.2022.ŁP Decyzja z dnia 22.03.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

S-II.967.1.54.2022.ŁP Decyzja z dnia 24.03.2022 r. dotyczącaWojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

S-II.967.1.55.2022.ŁP Decyzja z dnia 24.03.2022 r. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

S-II.967.1.56.2022.ŁP Decyzja z dnia 24.03.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

S-II.967.1.57.2022.ŁP Decyzja z dnia 24.03.2022 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza

S-II.967.1.58.2022.ŁP Decyzja z dnia 24.03.2022 r. dotycząca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

S-II.967.1.59.2022.ŁP Decyzja z dnia 25.03.2022 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

S-II.967.1.60.2022.ŁP Decyzja z dnia 25.03.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych

S-II.967.1.61.2022.ŁP Decyzja z dnia 25.03.2022 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

S-II.967.1.62.2022.ŁP Decyzja z dnia 25.03.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

S-II.967.1.63.2022.ŁP Decyzja z dnia 28.03.2022 r. dotycząca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

S-II.967.1.64.2022.ŁP Decyzja z dnia 28.03.2022 r. dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

S-II.967.1.65.2022.ŁP Decyzja z dnia 28.03.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

S-II.967.1.66.2022.ŁP Decyzja z dnia 28.03.2022 r. dotycząca Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

S-II.967.1.67.2022.ŁP Decyzja z dnia 28.03.2022 r. dotycząca Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

S-II.967.1.68.2022.ŁP Decyzja z dnia 28.03.2022 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

S-II.967.1.69.2022.ŁP Decyzja z dnia 28.03.2022 r. dotycząca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

 

 

Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego 

 2020 r.


Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 maja 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 maja 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 maja 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 maja 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 maja 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 maja 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 maja 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 czerwca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 czerwca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 czerwca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 czerwca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 czerwca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 lipca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 lipca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 lipca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 sierpnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 października 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 października 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 października 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 listopada 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 listopada 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 listopada 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 grudnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 grudnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 grudnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 grudnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

2021 r.


Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2021 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 stycznia 2021 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 stycznia 2021 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 stycznia 2021 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2021 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 lutego 2021 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 lutego 2021 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-1.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 marca 2021 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

Rozporządzenia Rady Ministrów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r. poz. 1758)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1829)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r. poz. 1871)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1931)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | Uzasadnienie

 

Pliki do pobrania:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×