Karta Dużej Rodziny

Zostań członkiem Dużej Rodziny!

Wojewoda Podkarpacki zaprasza członków rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, do ubiegania się w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania o ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Karta przyznawana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta na wniosek członka rodziny wielodzietnej, niezależnie od dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymają Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Co oferuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, oferujący system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta ułatwia rodzinom 3+ aktywne spędzanie czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

 

www.rodzina.gov.pl | www.3plus.pl


 

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

Wojewoda Podkarpacki zaprasza instytucje publiczne oraz przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

 

Dlaczego warto zostać Partnerem Karty Dużej Rodziny?

  • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin,
  • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”,
  • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji,
  • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Za pozyskiwanie partnerów KDR odpowiada Związek Dużych Rodzin Trzy Plus.

 

www.rodzina.gov.pl | www.3plus.pl

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×