Grypa ptaków (HPAI)

Informacja dotyczące ptasiej grypy

GRYPA PTAKÓW (AI – Avian influenza) to niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100%. Jest groźna z uwagi na wysoką śmiertelność ptaków, szczególnie wśród stad indyków i kur, jak i łatwość rozprzestrzeniania się oraz brak możliwości leczenia.

To choroba sezonowa, związana z jesiennymi i wiosennymi przelotami ptaków dzikich, stąd najwięcej zachorowań jest w okresie od października/listopada do kwietnia/maja.

W obecnym sezonie 2020-2021 na terenie woj. podkarpackiego stwierdzono 4 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (ang. Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI) u drobiu. Są to pierwsze ogniska od sezonu 2016/2017, kiedy również stwierdzono 4 ogniska HPAI.

Powiatowy lekarz weterynarii (PLW) właściwy dla ogniska wdraża procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI. Drób poddawany jest zabiciu i utylizacji, a wokół ognisk wyznaczane są obszary zapowietrzone (w promieniu 3 km) i zagrożone (w promieniu 10 km) w drodze rozporządzenia – aktu prawa miejscowego, w którym określone są zakazy i nakazy (jeśli obejmuje teren jednego powiatu rozporządzenie wydaje PLW, jak co najmniej dwa powiaty – Wojewoda).

Chorobę stwierdzono na trzech fermach drobiu (w powiatach: ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, łańcuckim) i w jednym gospodarstwie przyzagrodowym (w powiecie krośnieńskim).

W br. chorobę stwierdzono w następujących powiatach:

 1. ognisko (powiat ropczycko-sędziszowski) potwierdzono w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym indyki rzeźne badaniem laboratoryjnym wykonanym w krajowym laboratorium referencyjnym, tj. Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach 07.03.2021, w wyniku którego wydane zostało rozporządzenie Nr 4/2021 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 931), które uchylone zostało rozporządzeniem Nr 10/2021 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 9 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 1438). Wyznaczało one obszary zwalczania choroby oraz restrykcje konieczne do jej zwalczenia.
 2. ognisko (powiat rzeszowski) potwierdzono badaniem laboratoryjnym jw. w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym kury ogólnoużytkowe 06.04.2021, w wyniku którego wydane zostało rozporządzenie Nr 9/2021 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 1437) – obowiązujące.
 3. ognisko (powiat łańcucki) potwierdzono badaniem laboratoryjnym jw. w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym drób ogólnoużytkowy 07.04.2021, w wyniku którego wydane zostało rozporządzenie Nr 11/2021 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 1439) – obowiązujące. Jest to ognisko wtórne do ogniska stwierdzonego w kraju w br. 23 marca 2021 roku w powiecie tarnogórskim, woj. śląskie, w którym przebywało ponad 50 tys. ptaków różnych gatunków (kury, bażanty, perliczki, gęsi i kaczki).
 4. ognisko (powiat krośnieński) potwierdzono badaniem laboratoryjnym jw. w gospodarstwie przyzagrodowym utrzymującym kury ogólnoużytkowe 09.04.2021, w wyniku którego wydane zostało rozporządzenie Nr 13/2021 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 1502) – obowiązujące. Jest to ognisko wtórne do ogniska stwierdzonego w powiecie rzeszowskim.

W gospodarstwach, w których stwierdzono chorobę, zostały wdrożone  wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle wydał rozporządzenie Nr 1/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu jasielskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 1395) ustanawiając obszar zagrożony w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorlickiego w województwie małopolskim. Także Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie wydał rozporządzenie Nr 2/2021 z 16 kwietnia 2021 r. (ustanawiając obszar zagrożony) w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w powiecie biłgorajskim w woj. lubelskim (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 1583).

INTERNETOWA WYSZUKIWARKA DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO znajduje się na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl.

Dodatkowo ze względu na stałe zagrożenie grypą ptaków wynikające ze stwierdzanymi w kraju i w województwie podkarpackim ogniskami tej choroby, 12 kwietnia 2021 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowane zostało posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas tego spotkania omówiono aktualną sytuację epizootyczną oraz podejmowana działania mające na celu zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz ograniczające jej rozprzestrzenianie. Jednym z takich elementów jest czasowe ograniczenie organizowania w woj. podkarpackim (do odwołania) targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków, które na wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii ustanowiono w drodze rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 12/2021 z 12 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 1487).

Rozporządzenie to zakazuje jedynie czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. Akt ten nie zakazuje lotów gołębi pocztowych.

Prawo to ma ono na celu powstrzymanie niekontrolowanego obrotu ptakami, w szczególności drobiem, o różnym statusie epizootycznym w odniesieniu do grypy ptaków, a więc zapobieżeniu sprzedaży zwierząt nowemu nieznanemu nabywcy w okresie inkubacji choroby (kiedy ptaki są już zakażone, ale nie wykazują jeszcze objawów choroby). Gołębie uznawane są za gatunek o bardzo dużej wrodzonej oporności na zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) i odgrywający w epidemiologii choroby marginalną rolę, bez praktycznego znaczenia, jako źródła zakażenia i wektor w szerzeniu się zakażeń.

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina:

– przebieg i objawy kliniczne zakażeń grypy ptaków są zróżnicowane i zależą od zjadliwości wirusa, gatunku i wieku ptaków, towarzyszących zakażeń i stresogennych wpływów środowiska.

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 • zwiększona śmiertelność;
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
 • objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszność;
 • sinica i wybroczyny;
 • biegunka;
 • nagły spadek nieśności.

Jakich zasad należy przestrzegać, by uchronić gospodarstwo przed ptasią grypą?

 • Przede wszystkim nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
 • Pozostaw drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach czy zadaszonych wolierach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
 • Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.
 • Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikim ptactwem umyj ręce wodą z mydłem.
 • W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu.
 • Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których przetrzymywany jest drób.
 • Zabezpiecz budynki, w których przetrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem dzikich ptaków i zwierząt.
 • Obserwuj stan zdrowia drobiu. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

Zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków. 

 

Bieżące komunikaty i rozporządzenia

Ze względu na stałe zagrożenie grypą ptaków wynikające ze stwierdzanymi także w województwie podkarpackim ogniskami tej choroby, 12 kwietnia 2021 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowane zostało posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Podczas tego spotkania omówiono aktualną sytuację epizootyczną oraz podejmowana działania mające na celu zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz ograniczające jej rozprzestrzenianie. Jednym z takich elementów jest czasowe ograniczenie organizowania w woj. podkarpackim (do odwołania) targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków, które na wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii ustanowiono w drodze rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 12/2021 z 12 kwietnia 2021 r.

Pliki do pobrania:

W dniu 9 kwietnia 2021 r. w późnych godzinach popołudniowych Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatni wynik badania laboratoryjnego potwierdzający wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w gospodarstwie przyzagrodowym utrzymującym  180 sztuk drobiu ogólnoużytkowego, w gminie Miejsce Piastowe, w powiecie krośnieńskim, w woj. podkarpackim.

Jest to 4. ognisko HPAI w 2021 r. na terytorium województwa podkarpackiego.

Jest to ognisko wtórne do ogniska 116/2021 stwierdzonego 6 kwietnia 2021 roku w gminie Boguchwała w powiecie rzeszowskim, w którym przebywało 10300 kur ogólnoużytkowych.

W gospodarstwie, w którym stwierdzono chorobę, zostały wdrożone  wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

W dniu 7 kwietnia 2021 r. w późnych godzinach popołudniowych Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatni wynik badania laboratoryjnego potwierdzający wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym blisko 20 tys. sztuk drobiu ogólnoużytkowego, w gminie Markowa, w powiecie łańcuckim, w woj. podkarpackim.

Jest to 3. ognisko HPAI w 2021 r. na terytorium województwa podkarpackiego.

Jest to ognisko wtórne do ogniska 67/2021 stwierdzonego w kraju w br. 23 marca 2021 roku w powiecie tarnogórskim, woj. śląskie, w którym przebywało 59 023 ptaków różnych gatunków (kury, bażanty, perliczki, gęsi i kaczki).

W gospodarstwie, w którym stwierdzono chorobę, zostały wdrożone  wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

 

W dniu 6 kwietnia 2021 r. w godzinach popołudniowych Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatni wynik badania laboratoryjnego potwierdzający wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym ponad 10 tys. sztuk drobiu ogólnoużytkowego, w gminie Boguchwała, w powiecie rzeszowskim, w woj. podkarpackim.

Jest to 2. ognisko HPAI w 2021 r. na terytorium województwa podkarpackiego.

W gospodarstwie, w którym stwierdzono chorobę, zostały wdrożone  wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

Stwierdzenie w dniu 6 kwietnia br. ww. ogniska HPAI związane jest z niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiologiczną w wielu krajach, zarówno UE jak i państw trzecich. W Polsce w bieżącym okresie jesienno-zimowym (październik 2020 / 6 kwiecień 2021) stwierdzono 135 ognisk u drobiu i 81 przypadków choroby u ptaków dzikich.

Na obszarze UE w ww. okresie potwierdzono HPAI w większości krajów europejskich:

W związku z powyższym, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, co znacząco zmniejsza ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:  

 • pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
 • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
 • karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
 • stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanych wyłącznie do obsługi drobiu,
 • stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienie utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie  wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować o tym lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

 

W dniu 7 marca 2021 r. w godzinach popołudniowych Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatni wynik badania laboratoryjnego potwierdzający wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym ponad 5 tys. indyków rzeźnych w gminie Ostrów w powiecie ropczycko-sędziszowskim w woj. podkarpackim.

Jest to 1. ognisko HPAI w 2021 r. na terytorium województwa podkarpackiego.

W gospodarstwie, w którym stwierdzono chorobę, zostały wdrożone  wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

Stwierdzenie w dniu 7 marca br. ww. ogniska HPAI związane jest z niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiologiczną w wielu krajach, zarówno UE jak i państw trzecich. W Polsce w bieżącym okresie jesienno-zimowym (październik 2020 / luty 2021) stwierdzono 45 ognisk u drobiu i 52 przypadki choroby u ptaków dzikich, Na obszarze UE w ww. okresie HPAI potwierdzono w większości krajów europejskich:

W związku z powyższym, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:  

 • pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
 • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
 • karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
 • stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
 • stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie  wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

×