Informacje

fundusze unijne

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie prowadził lub prowadzi projekty współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach różnych programów pomocowych. Wykaz projektów i informacja o nich jest dostępna poniżej.