Strona główna » Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW

Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW

OA-XVI.2500.1.2015

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie informuje, że zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizował w latach 2013 – 2014 zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne” w ramach Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

 

Koszt całkowity projektu wyniósł :   4.459.050 PLN

Dofinansowanie do projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uzyskano w wysokości: 2.315.602 PLN

 

Realizacje w roku 2013:

 

Planowany koszt projektu w Tarnobrzegu: 1.131.787 PLN
Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW wyniosło:
w formie dotacji: 792.328 PLN

 

Planowany koszt projektu w Rzeszowie: 599.788 PLN
Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW wyniosło:
w formie dotacji: 181.788 PLN

 

Planowany koszt projektu w Krośnie: 480.022 PLN
Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW wyniosło:
w formie dotacji: 462.230 PLN

 

Realizacja w roku 2014:

 

Planowany koszt projektu w Przemyślu: 2.091.649 PLN
Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW wyniosło:
w formie dotacji: 879.256 PLN