Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. administratorem danych osobowych klientów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
 2. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Podkarpackiego;
 3. osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 4. podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw:
  • społecznych i służby zdrowia,
  • cudzoziemców,
  • obywatelskich,
  • orderów i odznaczeń,
  • budownictwa i zagospodarowania przestrzennego,
  • nieruchomości,
  • zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
  • ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • geodezji.

 

Zapisy art. 9 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662) wprowadzają zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w zakresie prowadzenia rejestrów zbiorów danych osobowych.

Przed nowelizacją ustawy administratorzy danych osobowych byli zobligowani zgłaszać zbiory do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 

Nowe przepisy dają możliwość prowadzenia u administratora danych osobowych rejestru zbiorów, pod warunkiem:

 • powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
 • zgłoszenia go do Rejestru Administratorów Bezpieczeństwa Informacji prowadzonego przez GIODO.

 

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie został powołany i zgłoszony do Rejestru Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych obejmujący wszystkie zbiory dla których administratorem danych jest Wojewoda Podkarpacki, za wyjątkiem zbiorów wyłączonych przed 1 stycznia 2015 r. z obowiązku zgłoszenia do rejestru GIODO (art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

 

Dane kontaktowe:

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Damian Kołcz

tel.: 17 867-13-10
e-mail: bi@rzeszow.uw.gov.pl

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania: