Powiadomienie o powołaniu, podziale lub zniesieniu kościelnej osoby prawnej, zmianach dotyczących jej nazwy, siedziby, granic oraz powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej

Miejsce załatwienia sprawy:

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokój: 365

 

Kontakt:

tel. 17 867-13-65
fax: 17 867-19-81
e-mail: o@rzeszow.uw.gov.pl