Strona główna » Cyfrowa szkoła

Cyfrowa szkoła

Od kwietnia 2012 r. realizowany jest program będący pilotażowym przedsięwzięciem dla planowanego wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Punkt konsultacyjny  Rządowego programu ” Cyfrowa Szkoła”:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Wacław Polek
35-959 Rzeszów
ul. Grunwaldzka 15
tel. 17 867 11 60
wpolek@ko.rzeszow.pl

Wojewódzki  Koordynator  Rządowego programu ” Cyfrowa szkoła”:

Zofia Igras
35-959 Rzeszów
ul. Grunwaldzka 15
tel. 17 867 11 31
fax. 17 867 19 54
zigras@ko.rzeszow.pl

Linki rekomendowane:

http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/

http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=8730