Umowa na doposażenie pracowni Oddziału Kardiologicznego Szpitala MSWiA w Rzeszowie

Data publikacji: 14 sierpnia 2019Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz dyrektor Szpitala MSWiA w Rzeszowie Zbigniew Widomski podpisali umowę na doposażenie pracowni Oddziału Kardiologicznego Szpitala MSWiA w Rzeszowie. 

W spotkaniu uczestniczyła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz. Po podpisaniu umowy odbyło się spotkanie z mediami. 

Na podstawie umowy dla SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie przyznano dla szpitala 3 mln złotych w ramach projektu na doposażenie oddziałów szpitalnych poprzez zakup aparatury medycznej w postaci: zestawu do krążenia pozaustrojowego, systemu elektroanatomicznego, aparatu echokardiograficznego ACT, modułu do rekonstrukcji anatomii jam serca. Wyżej wymienione środki trwałe będą na stałe zainstalowane w ramach projektu oraz zostaną włączone w rejestr środków trwałych.

– Realizowany w państwa szpitalu projekt zyskał wsparcie Ministerstwa Zdrowia w ramach wspierania szpitali o charakterze ponadregionalnym. Na tego typu działania przeznaczyliśmy w skali kraju ponad miliard złotych, z czego na wsparcie oddziałów kardiologicznych przeznaczyliśmy ponda 246 mln zł. Świadczy to jak ważnym obszarem dla ministra zdrowia jest obszar kardiologii – powiedziała wiceminister.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, posłowie, senatorowie, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, członkowie Rady Społecznej Zakładu oraz pracownicy Szpitala.

Informacja i zdjęcia na podstawie SP Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie