Otwarcie oddziału dla kobiet w Zakładzie Karnym w Rzeszowie

Data publikacji: 12 kwietnia 2018Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział 12 kwietnia br. w otwarciu oddziału dla kobiet w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

W Zakładzie Karnym w Rzeszowie został uruchomiony oddział dla kobiet, które odbywają karę pozbawienia wolności. Po zniesieniu Aresztu Śledczego w Nisku, jest to obecnie jedyna jednostka penitencjarna na Podkarpaciu, w której mogą przebywać skazane kobiety. Łączna pojemność oddziału to 76 miejsc dla osób odbywających swoje kary w systemie półotwartym i otwartym. Z tej liczby 32 miejsca na oddziale terapeutycznym przeznaczono dla kobiet uzależnionych od alkoholu. Dużą część kadry nowego oddziału stanowią doświadczone funkcjonariuszki i pracownicy aresztu w Nisku. W chwili obecnej w oddziale przebywają 42 skazane kobiety. Wraz z początkiem maja – gdy ruszy pierwsza tura terapii uzależnień oddział będzie pełny.

 

To kolejne spotkanie organizowane w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, w którym mam okazję uczestniczyć, które stwarza cenną platformę wymiany poglądów na temat sytuacji osób skazanych. Jest to też wynik Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020, którego głównym założeniem jest poprawa efektywności funkcjonowania Służby Więziennej, w tym m.in. kompleksowa modernizacja wybranych jednostek penitencjarnych. Dlatego tym bardziej cieszę się z otwarcia oddziału dla kobiet w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Pragnę także wyrazić swoje zainteresowanie tematem seminarium „Kobieta w warunkach izolacji penitencjarnej”. Organizacja takiego spotkania jest więc dowodem na to, że podejmowane są działania, których końcowym efektem ma być właśnie poprawa systemu penitencjarnego – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.