Wyjazdowe posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Data publikacji: 6 października 2017W Przemyślu, z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Wyjzadowe posiedzenie

Posiedzenie było połączone z wizytacjami, które miały miejsce w województwie lubelskim i podkarpackim w dniach 3 – 5 października. W Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej członkowie komisji przebywali 4 i 5 października – delegacja odwiedziła przejścia graniczne w Medyce i Korczowej, placówkę Straży Granicznej w Hermanowicach, a także miejsce planowanej budowy przejścia Malhowice-Niżankowice. W Malhowicach odbył się również dynamiczny pokaz z udziałem funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań BiOSG.

Wizytę parlamentarzystów na granicy polsko-ukraińskiej zakończyło wyjazdowe posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, na którym przedstawiono informację na temat funkcjonowania wschodniej granicy państwa na odcinku polsko-ukraińskim z uwzględnieniem kwestii dotyczących bezpieczeństwa na granicy oraz infrastruktury drogowych i kolejowych przejść granicznych.

Do zakresu działania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych należą sprawy administracji państwowej oraz bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego.