Wręczenie odznaczeń państwowych podczas jubileuszu 20-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbuszowej

Data publikacji: 14 czerwca 201813 czerwca br. wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wręczyła Medale za Długoletnią Służbę wieloletnim pracownikom ŚDS w Kolbuszowej.

Kolbuszowa.Odznaczenia.5

Uroczystości jubileuszowe zgromadziły podopiecznych, personel oraz licznie przybyłych gości, wśród których znaleźli się także m.in. poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk z radą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Ewą Draus, starosta kolbuszowski Józef Kardyś, burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba oraz licznie przybyli lokalni samorządowcy oraz rodziny podopiecznych ŚDS. 

Podczas oficjalnej części uroczystości wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, wręczyła Złote, Srebrne oraz Brązowe Medale za Długoletnią Służbę kierownictwu oraz pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbuszowej. W okolicznościowym wystąpieniu, gratulując odznaczonym, wicewojewoda, zwróciła także szczególną uwagę na rolę Środowiskowych Domów Samopomocy w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych, jak również na realizowany obecnie program „Dostępność+”, w szczególności dedykowany osobom niepełnosprawnym. Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz z okazji jubileuszu przekazała także pozdrowienia, gratulacje oraz okolicznościowy grawneton w imieniu wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.