Wojewódzkie Okrągłe Stoły Edukacyjne

Data publikacji: 14 sierpnia 2019W PUW w Rzeszowie miał miejsce briefing prasowy wojewody podkarpackiego Ewy Leniart i podkarpackiego wicekuratora oświaty Stanisława Fundakowskiego na temat planowanych Wojewódzkich Okrągłych Stołów Edukacyjnych.

Podczas konferencji przekazano podstawowe informacje: dlaczego organizowane są regionalne debaty, kto może wziąć w nich udział, w jaki sposób można się zgłosić, gdzie można znaleźć formularz oraz gdzie będzie można uzyskać niezbędne informacje z tym związane. 

Jednym z postulatów zgłoszonym podczas obrad Okrągłego Stołu była idea organizacji Wojewódzkich Okrągłych Stołów Edukacyjnych, którą poparł Premier Mateusz Morawiecki. Debaty w regionach będą kontynuacją dotychczasowych rozmów, które odbywały się od kwietnia do czerwca w Warszawie.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart powiedziała, że chcemy, aby głos na temat przyszłości polskiej szkoły mieły także osoby z innych regionów kraju. Do udziału w rozmowach zgłosiło się wiele osób, które chciałyby włączyć się do dyskusji o polskiej szkole. Do rozmów w województwach zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli, samorządowców, organizacji pozarządowych, instytucji związanych z oświatą. Organizując debaty wojewódzkie nie chcemy zmarnować ogromnego zainteresowania rozmowami o polskiej szkole, które widzieliśmy przy organizacji spotkań w Warszawie. Tak jak debaty w Warszawie, wojewódzki stół koncentrować się będzie wokół dyskusji o nauczycielu, uczniu i rodzicu w systemie edukacji oraz jakości edukacji i nowoczesnej szkole. Wnioski płynące z debat wojewódzkich posłużą rządowi do wypracowania dalszych zmian w prawie oświatowym.