Wojewoda wręczyła odznaczenia państwowe

Data publikacji: 3 kwietnia 2017Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła ordery i odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia honorowe zasłużonym mieszkańcom województwa podkarpackiego. Uroczystość odbyła się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Wojewoda wręczyła odznaczenia państwowe

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 30 mieszkańców regionu, którzy wyróżnili się zasługami w działalności na rzecz państwa i społeczeństwa – mi. in. w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju i upowszechniania kultury, sportu, kształtowania postaw patriotycznych, a także wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Dodatkowo, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła wyróżnienia honorowe, nadane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: Medal „Pro Patria” za szczególe zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny oraz Dyplom – Patent „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”. 

Gratulując odznaczonym, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że przyznane odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia są formą uznania dla działalności wykraczającej poza zwykłe obowiązki, za aktywność społeczną i zaangażowanie w różne inicjatywy.