Wizyta Konsula Generalnego Republiki Słowackiej

19 maja 2017

Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan Škorupa złożył kurtuazyjną wizytę wojewodzie podkarpackiemu Ewie Leniart.

 

Podczas spotkania, które odbyło się 19 maja w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, poruszono kwestię rozwoju infrastruktury drogowej i organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym w związku z podpisaniem w tym dniu w Rzeszowie umów o dofinansowanie projektów z Programu Interreg Polska – Słowacja przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Adama Hamryszczaka oraz przez partnerów wiodących projektów, których dotyczą umowy. 

 

Ivan Škorupa został mianowany na stanowisko Konsula Generalnego w lutym 2014 r. Wcześniej był m. in. dyrektorem Departamentu Kontroli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej oraz doradcą Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej.