Wicewojewoda przewodniczącym Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Data publikacji: 12 września 2017Na stanowisko przewodniczącego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa został powołany wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch. Oficjalne wręczenie aktu powołania odbyło się 12 września br.

Komisja

Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działający przy Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu realizuje zadania określone ustawą. Do najważniejszych należą:

– inicjowanie i koordynacja inicjatyw samorządowych i obywatelskiech związanych z upamiętnieniem historycznych miejsc, wydarzeń  i postaci z dziejów narodu polskiego;

– inspirowanie oraz współdziałanie w organizowanie obchodów, uroczystości, przedsięwzięć wydawniczych i wystawienniczych dotyczących wydarzeń oraz postaci związanych z walką i męczeństwem oraz służących propagowaniu postaw patriotycznych  i utrwaleniu tradycji narodowych;

– opiniowanie wniosków i inicjatyw dotyczących projektów budowy nowych upamiętnień lub remontów istniejących i przedstawienia swojego stanowiska Prezesowi IPN.