Wiceminister Marcin Warchoł z wizytą w Nisku

Data publikacji: 13 marca 2018Nowa siedziba sądu i prokuratury rejonowej w Nisku oraz innowacyjna jednostka penitencjarna dla kobiet w Chmielowie to nowe inwestycje, które powstaną w województwie podkarpackim. Plany utworzenia nowych obiektów ogłosił wczoraj podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Uroczystość w Nisku

W konferencji zorganizowanej przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie, oprócz wiceministra Marcina Warchoła wzięli udział m.in.: podkarpaccy parlamentarzyści, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, dyrektor okręgowy Służy Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek, prezesi sądów i prokuratur oraz samorządowcy z regionu. W trakcie spotkania w siedzibie Sądu Rejonowego w Nisku podpisane zostało porozumienie w sprawie budowy nowej siedziby sądu i prokuratury rejonowej w Nisku. Ogłoszono również projekt utworzenia w powiecie tarnobrzeskim jednej z najnowocześniejszych w kraju jednostek penitencjarnych dla kobiet.

Przewidziany w planach resortu sprawiedliwości Zakład Karny w Chmielowie wychodzi naprzeciw nie tylko potrzebom wymiaru sprawiedliwości w ramach apelacji rzeszowskiej, ale ze względu na swoje ulokowanie w północnej części województwa – doskonale uzupełnia funkcjonowanie systemu penitencjarnego w pozostałej części kraju. Chmielów to ponad 2-tysięczna miejscowość położona w północnej części województwa Podkarpackiego, oddalona o około 9 km od Tarnobrzega i 14 km od Nowej Dęby. Leży bezpośrednio przy linii kolejowej relacji Rozwadów – Dębica, natomiast w planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znajdziemy informacje o planowanej rozbudowie przebiegającej w pobliżu drogi ekspresowej S74. Ma to szczególne znaczenie biorąc pod uwagę utrzymywanie kontaktów z rodzinami przez kobiety odbywające karę w nowej jednostce. Chmielów nie został wybrany przypadkowo – od lat 70-tych dwudziestego wieku, funkcjonuje tam Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Nisku – jednostka w której przebywa ok 200 osób, istnieje więc część infrastruktury dająca podstawy dalszego rozwoju.

Zakłada się, że w ramach rozbudowy jednostki penitencjarnej w Chmielowie powstanie pawilon mieszkalny dla kobiet o pojemności ok. 250 miejsc zakwaterowania. Łącznie z już istniejącymi oddziałami jednostka będzie mogła pomieścić ok. 460 osadzonych. W budynku funkcjonować będzie również oddział terapeutyczny dla kobiet uzależnionych od alkoholu.

Na terenie zakładu karnego powstanie hala produkcyjna o powierzchni 1500 -1700 m kw., gdzie zatrudnienie znajdzie do 150 odbywających  karę kobiet.

Jednostka powstanie w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN” podstrefa Nowa Dęba, której zadaniem jest wzrost aktywności gospodarczej na terenach słabiej rozwiniętych ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu.

Wstępny koszt inwestycji to ok. około 40 mln zł. Zasadnicza część kosztów zostanie sfinansowana ze środków pozabudżetowych, w tym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Część kosztów inwestycji może zostać pokryta ze środków zgromadzonych w Funduszu Aktywizacji Zawodowej w ramach realizacji programu „Praca dla więźniów”, a więc z pieniędzy wypracowywanych przez więźniów.

Fot. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie.