Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz w Rzeszowie

Data publikacji: 8 marca 2019Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz przebywał z wizytą na Podkarpaciu. Wiceminister wręczył samorządom promesy w ramach Programu Maluch + oraz Senior +.

Wizyta wiceministra Michałkiewicza w Rzeszowie rozpoczęła się od briefingu prasowego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Z mediami spotkali się również podkarpaccy parlamentarzyści Halina Szydełko i Wojciech Buczak, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i  dyrektor rzeszowskiego oddziału ZUS Ewa Papiewska-Borkowska.  Konferencja była podsumowaniem efektów programów Maluch +, Senior + oraz dotyczyła rządowego programu Mama 4+, który ruszył od 1 marca br.

Następnie przedstawiciele podkarpackich samorządów odebrali z rąk wiceministra Michałkiewicza promesy na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+ oraz  na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci z programu Maluch+. Wiceminister przedstawił również informacje dotyczące rządowych inicjatyw skierowanych do polskich rodzin. Podkreślił, że dzięki programowi Maluch+ w tym roku znikną kolejne białe plamy w gminach pozbawionych do tej pory samorządowych miejsc opieki nad dziećmi. Natomiast w ramach tegorocznej edycji programu  Senior + powstanie 19 placówek dla osób starszych, 5 domów i 14 klubów.

W dzisiejszej uroczystości wzięli udział posłowie na Sejm RP Krystyna Wróblewska, Halina Szydełko, Wojciech Buczak, Mieczysław Miazga, Piotr Uruski, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, dyrektor rzeszowskiego oddziału ZUS Ewa Papiewska-Borkowska, dyrektor Wydziału  Polityki Społecznej PUW Małgorzata Dankowska oraz przedstawiciele podkarpackich samorządów.  

15,8 mln na rozwój i utrzymanie miejsc opieki dzięki Maluch+ 2019

 15,8 mln zł z programu Ministerstwa Rodziny „MALUCH+ 2019” trafi do województwa podkarpackiego na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci. Utworzonych zostanie 666 nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Dofinansowanych zostanie 4 234 już funkcjonujących miejsc opieki, w tym 41 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach.

 O wsparcie z programu Maluch+ 2019 mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone na powstanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 otrzymały wszystkie projekty zgłoszone do konkursu.

666 nowych miejsc dla najmłodszych

W województwie podkarpackim podmioty gminne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego w 36 placówkach opieki dla najmłodszych utworzą 666 nowych miejsc.

Samorządy otrzymały ponad 6,15 mln zł wsparcia na utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla najmłodszych w 14 gminach:

– w module 1 a

 • Zarszyn – 780 tys. zł na utworzenie 26 miejsc opieki dla najmłodszych
 • Besko – 510 tys. zł na utworzenie 17 miejsc opieki dla najmłodszych
 • Trzebownisko – 1,5 mln zł na utworzenie 50 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 20 tys. zł na ich funkcjonowanie
 • Dydnia – 157,9 tys. zł na utworzenie 13 miejsc opieki dla najmłodszych
 • Tarnowiec – 600 tys. zł na utworzenie 20 miejsc opieki dla najmłodszych
 • Chorkówka – 990 tys. zł na utworzenie 33 miejsc opieki dla najmłodszych
 • Ostrów – 480 tys. zł na utworzenie 16 miejsc opieki dla najmłodszych
 • Raniżów – 349,33 tys. zł na utworzenie 13 miejsc opieki dla najmłodszych

– moduł 1 b

 • Rzeszów – 525 tys. zł na utworzenie 30 miejsc opieki dla najmłodszych
 • Świlcza – 15,16 tys. zł na utworzenie 5 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 2 tys. zł na ich funkcjonowanie
 • Wiśniowa – 44 tys. zł na utworzenie 2 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 2,2 tys. zł na ich funkcjonowanie
 • Tarnobrzeg – 55,17 tys. zł na utworzenie 4 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 2,8 tys. zł na ich funkcjonowanie
 • Błażowa – 12,37 tys. zł na utworzenie 5 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 5,5 tys. zł na ich funkcjonowanie
 • Boguchwała – 100,6 zł na utworzenie 25 miejsc opieki dla najmłodszych

W sumie to 259 nowo tworzonych samorządowych miejsc dla maluchów w województwie podkarpackim.

Podmioty niepubliczne, dzięki wsparciu w kwocie ponad 3,49 mln zł, utworzą 407 miejsc dla najmłodszych i zapewnią ich funkcjonowanie w 13 gminach.

80% dotacji na budowę żłobka i większe dofinansowanie na miejsce

Samorządy, na terenie których nie działała żadna placówka samorządowa dla najmłodszych po raz kolejny w tej edycji miały gwarancję otrzymania dofinansowania w wysokości aż 80 proc. kosztów budowy żłobka, klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna. W województwie podkarpackim takie dofinansowanie otrzymało 8 samorządów: Zarszyn,  Besko, Trzebownisko, Dydnia, Tarnowiec, Chorkówka, Ostrów, Raniżów.

Program MALUCH+ dofinansowuje wydatki związane z powstawaniem i działaniem żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. W zgłoszeniu można było zawrzeć koszty związane m.in. z wynagrodzeniami dla opiekunów, składkami, najmem i utrzymaniem lokalu oraz wyżywieniem dzieci.

Dofinansowanie dla już istniejących miejsc

W województwie podkarpackim gminne i niepubliczne żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie na utrzymanie już funkcjonujących miejsc opieki otrzymają ponad 6,1 mln zł. Dofinansowanie dotyczyć będzie 4 234 istniejących już w województwie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Dodatkowo na utrzymanie nowo tworzonych miejsc, które powstaną w województwie podkarpackim w 2019 roku, przeznaczone zostanie 192,2 tys. zł.

19 nowych dziennych domów i klubów dla seniorów z województwa podkarpackiego

Blisko 3,1 mln zł otrzymały samorządy z woj. podkarpackiego na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+. Pozwoli to utworzyć 432 nowych miejsc w dziennych domach i klubach oraz dofinansować kolejne 679 miejsca w placówkach już istniejących.

W ramach tegorocznej edycji programu Senior+ w województwie podkarpackim powstanie 19 placówek dla osób starszych, z tego 5 domów i 14 klubów Senior+. Z nowych miejsc aktywnego wypoczynku skorzystać będą mogli seniorzy z większych i mniejszych miejscowości:

 • Przeworsk
 • Dydnia
 • Ustrzyki Dolne
 • Żurawica
 • Radymno
 • Ostrów
 • Skołyszyn
 • Narol
 • Wiązownica
 • Bukowsko
 • Kamień
 • Miejsce Piastowe
 • Roźwienica
 • Nowa Sarzyna
 • Raniżów
 • Kamień
 • Pruchnik
 • Kołaczyce
 • Dubiecko

W sumie przybędą w regionie 423 nowe miejsca dla seniorów.

W ramach programu dofinansowana może być z budżetu państwa również bieżąca działalność istniejących już placówek. Z tej formy wsparcia w woj. podkarpackim  skorzystają 28 domy i kluby Senior+.  To ponad 1,69 zł na dofinansowanie 679 miejsc.

W sumie w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+ samorządy z woj. podkarpackim otrzymają 4,7 mln zł na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych.

Coraz więcej placówek Senior+ w województwie

W 2015 roku, po pierwszym roku działania programu Senior+, w woj. podkarpackim funkcjonowało jedynie 10 placówek dla seniorów zapewniających 200 miejsc. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu samorządów do końca tego roku seniorzy w regionie będą mieli do dyspozycji w sumie 53 Dzienne Domy i Klubów z 1 203 miejscami.

Program Mama 4+

Wieloletnia praca na rzecz rodziny i trud wychowania co najmniej czwórki dzieci, zyskają realną wartość, w postaci rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, bowiem  
już od 1 maja br. ruszy rządowy program Mama 4+.

Jest  skierowany do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy zawodowej lub musiały z niej zrezygnować. Dzisiaj osoby te dzisiaj żyją w niedostatku, nie mając prawa do świadczeń, czasami nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ zapewni im podstawowe środki do życia.
Na świadczenie to w budżecie państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych. Realizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Szczegóły na stronie MRPiPS: https://www.gov.pl/web/rodzina/mama-4-plus-rodzicielskie-swiadczenie-uzupelniajace


Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×