Uroczystość w Szkole Podstawowej w Lubeni

Data publikacji: 17 listopada 2016Wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski wziął udział w uroczystościach nadania Szkole Podstawowej w Lubeni imienia księdza majora Franciszka Łuszczki oraz przekazania placówce sztandaru.

Uroczystość w Szkole Podstawowej w Lubeni

Ksiądz mjr Franciszek Łuszczki został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego.

Podczas ceremonii Witold Lechowski, w imieniu Prezydenta RP, przekazał order przedstawicielce rodziny – bratanicy księdza Pani Wandzie Łuszczki.