Uroczyste oddanie do użytku sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych

Data publikacji: 14 marca 2018W szpitalu w Ustrzykach Dolnych oddano do użytku nowoczesną karetkę oraz sprzęt do ratownictwa medycznego. W uroczystości wzięła udział wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

Przekazanie sprzętu

13 marca br. w Ustrzykach Dolnych dokonano oficjalnego przekazania do użytku nowoczesnej karetki wraz z wyposażeniem oraz sprzętu ratującego życie. W uroczystości udział wzięli wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, Przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego Ryszard Urban, Starosta bieszczadzki Marek Andruch, Wicestarosta bieszczadzki Artur Woźny, oraz Dyrektor SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych Dorota Łukaszyk.

Na zakup sprzętu przeznaczono 1 236 800 zł z budżetu państwa, natomiast bieszczadzkie Starostwo Powiatowe desygnowało na ten cel dalsze ok. 310 000 zł. Wśród nabytego sprzętu, oprócz karetki, znalazły się także: aparat do znieczulenia, stół operacyjny z oprzyrządowaniem, respirator, stanowisko intensywnej terapii oraz sterylizator parowy.

Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz w swoim wystąpieniu pogratulowała władzom powiatu oraz dyrekcji szpitala sukcesu w staraniach o pozyskanie środków na nowoczesny sprzęt medyczny, zwracając jednocześnie uwagę na szczególną rolę ratowników medycznych w systemie ochrony zdrowia.