Sytuacja demograficzna Podkarpacia – konferencja prasowa

Data publikacji: 9 października 2017Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej prof. Józefina Hrynkiewicz, wojewoda Ewa Leniart i dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Marek Cierpiał-Wolan spotkali się z mediami lokalnymi, by przedstawić zagadnienia związane z sytuacją demograficzną Podkarpacia.

Konferencja prasowa

Prof. Józefina Hrynkiewicz przypomniała podczas konferencji prasowej, że w kwietniu ubiegłego roku w gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja Rządowej Rady Ludnościowej pt. „Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski”. Uczestniczący w wydarzeniu przedstawiciele władz wojewódzkich, państwowych i samorządowych wystąpili z inicjatywą zorganizowania podobnych tematycznie debat w poszczególnych województwach, tj. konferencji regionalnych dotyczących perspektyw demograficznych jako wyzwania dla polityki ludnościowej. Rządowa Rada Ludnościowa podjęła tę ideę i – po uzyskaniu akceptacji oraz patronatu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – zorganizowała, wspólnie z  wojewodami i urzędami statystycznymi,  szesnaście konferencji w okresie od 4 lipca 2016 do 19 czerwca 2017 roku. Podsumowaniem konferencji regionalnych będzie konferencja ogólnopolska planowana na grudzień tego roku. Inicjatywa pozwoli przedstawicielom wszystkich regionów zaprezentować najważniejsze problemy i wyzwania wobec przyszłości. Równocześnie umożliwi porównanie tych ważnych spraw w relacjach międzyregionalnych, co powinno także skutkować współpracą w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w kształtowaniu przyszłej polityki rozwoju gospodarczego i społecznego.

Konferencja „Sytuacja demograficzna Podkarpacia jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej”, która odbyła się 4 lipca 2016 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,  jako pierwsza z tego cyklu  nawiązywała tematycznie do sytuacji demograficznej w kraju.  W czasie dzisiejszego spotkania z mediami została zaprezentowana publikacja opracowana na podstawie materiałów z rzeszowskiej debaty. „Publikacja jest bardzo ważnym narzędziem dla ustalania kierunku polityki społecznej i gospodarczej dla naszego województwa” – podkreśliła wojewoda Ewa Leniart.  Opracowanie pod redakcją naukową Józefiny Hrynkiewicz i Aliny Potrykowskiej składa się z dwóch części.  Pierwsza pt. „Sytuacja demograficzna województwa podkarpackiego – obecnie i w przyszłości” przedstawia sytuację demograficzną w regionie oraz prognozowane zmiany na tle sytuacji demograficznej Polski, natomiast druga część pn. „Główne wyzwania dla polityki społecznej i gospodarczej Podkarpacia” skupia się na głównych wyzwaniach dla polityki społecznej i gospodarczej  województwa w kontekście istniejących i spodziewanych w nieodległej przyszłości uwarunkowań ludnościowych. Publikacja bierze pod uwagę także aspekty transgraniczne – uwzględnia zmiany demograficzne za wschodnią granicą.

***

Rządowa Rada Ludnościowa jest organem doradczym Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących zagadnień demograficznych i polityki ludnościowej. W 1997 roku przejęła ona zadania Rządowej Komisji Ludnościowej działającej od 1974 roku. Organ przygotowuje raporty i materiały, które przedstawiane są na forum krajowym i międzynarodowym, a więc na forum Rady Europy, Unii Europejskiej, Eurostatu, a także Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rada przedstawia Rządowi RP coroczne raporty o „Sytuacji demograficznej Polski”.