Akcja.500.Plus.Lubaczów.6

Akcja informacyjna programu „Rodzina 500 Plus” w powiecie lubaczowskim

Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz uczestniczyła w akcji informacyjnej poświęconej nowym zasadom rządowego programu w Narolu i Lubaczowie.


Akcja informacyjna Rodzina 500 Plus w powiecie brzozowskim

25 lipca br. spotkania informacyjne odbyły się w Dydni, Brzozowie i Jasienicy Rosielnej.


Konsultacje.Strategii.6

Konsultacje społeczne projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030

25 lipca br. w Sanoku wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz uczestniczyła w prezentacji projektu założeń przygotowywanej nowej strategii dla województwa podkarpackiego.


Koncert.Polonijny.21

Zakończenie Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych

24 lipca br. na finał festiwalu odbył się koncert galowy "Póki my żyjemy". Władze centralne reprezentował Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W koncercie finałowym uczestniczyła także wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.


Ślubowanie policjantów

W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie czternastu nowo przyjętych policjantów złożyło ślubowanie. W uroczystości wzięła udział wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.


WodyPolskie.Umowa.11

Rewitalizacja zbiornika na Wisłoku - uroczyste podpisanie umowy

Dzisiaj w Rzeszowie podpisano umowa na realizację zadania „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok”. Koszt inwestycji to blisko 50 mln zł. W wydarzeniu wzięła udział wicewojewoda Lucyna Podhalicz.


Kino plenerowe

Pierwszy seans w ramach Wakacyjnego Kina Plenerowego

Ruszyła druga edycja Wakacyjnego Kina Plenerowego.  


Konferencja prasowa wojewody

Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" - briefing prasowy wojewody

Realizacja programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” to temat dzisiejszego briefingu prasowego wojewody podkarpackiego Ewy Leniart. W spotkaniu z mediami wzięła również udział dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Dankowska.


Zakończenie inwestycji drogowej

Nowa inwestycja drogowa

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w uroczystym otwarciu odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do drogi krajowej 94 (Gwizdaj).


Otwarcie posterunku Policji w Krzeszowie

Otwarcie Posterunku Policji w Krzeszowie

Wczoraj uroczyście reaktywowano kolejny, dwunasty już, posterunek Policji. Symboliczne klucze do Posterunku Policji w Krzeszowie odebrał jego kierownik asp. sztab. Rafał Szewczyk. W uroczystości wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.