Rola klas mundurowych w procesie szkoleniowym

Rola klas mundurowych w procesie szkoleniowym

Rola klas mundurowych w procesie szkoleniowym dla potrzeb sił zbrojnych RP to temat konferencji zorganizowanej przez podkarpackiego kuratora oświaty Małgorzatę Rauch i szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk. Mariusza Stopę.


Międzynarodowa debata na temat polityki rolnej

Międzynarodowa debata na temat polityki rolnej

O kształtowaniu wspólnej polityki rolnej i sytuacjach kryzysowych w rolnictwie rozmawiano 11 marca w podrzeszowskiej Jasionce podczas konferencji p. „Kraje Europy Środkowej w obliczu reformy Wspólnej Polityki Rolnej”.


Debata edukacyjna z przedstawicielami rad rodziców

Debata edukacyjna z przedstawicielami rad rodziców

„Rodzice i szkoła” – pod takim hasłem odbyła się Podkarpacka Debata Rad Rodziców zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W spotkaniu z przewodniczącymi i przedstawicielami rad rodziców przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.


Stan wdrażania reformy edukacji w województwie

Stan wdrażania reformy edukacji w województwie

96 proc. podkarpackich samorządów przesłało już, do zaopiniowania przez kuratora oświaty, uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.


Otwarcie nowej siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie

Otwarcie nowej siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie

W Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8 oficjalnie otwarto nową siedzibę Okręgowej Izby Radców Prawnych.


Modernizacja i elektryfikacja odcinka trasy kolejowej Lublin - Stalowa Wola

Modernizacja i elektryfikacja odcinka trasy kolejowej Lublin - Stalowa Wola

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa połączona z uroczystym podpisaniem umowy na modernizację i elektryfikację odcinka Lublin – Stalowa Wola pod nazwą „Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją”.


Otwarcie sali edukacyjnej

Otwarcie sali edukacyjnej "Ognik" w Sanoku

W ramach programu „Bezpieczna +” w województwie podkarpackim powstała kolejna sala edukacyjna „Ognik”. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 8 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.


Obchody 98. rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli

Obchody 98. rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli

Wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch uczestniczył w obchodach 98. rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli.


Promesy dla podkarpackich samorządów

Promesy dla podkarpackich samorządów

22,5 mln zł trafi do podkarpackich samorządów na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz na zabezpieczenie osuwisk. 7 marca br. wojewoda Ewa Leniart wręczyła samorządowcom promesy wydane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


W Boguchwale rozmawiano o profilaktyce zdrowotnej

W Boguchwale rozmawiano o profilaktyce zdrowotnej

„Profilaktyka prozdrowotna” to temat konferencji zorganizowanej 6 marca br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. W spotkaniu z przedstawicielami środowisk lokalnych wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.