Posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart przewodniczyła posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 3 kwietnia w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.


Wojewoda wręczyła odznaczenia państwowe

Wojewoda wręczyła odznaczenia państwowe

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła ordery i odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia honorowe zasłużonym mieszkańcom województwa podkarpackiego. Uroczystość odbyła się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.


Uczczono pamięć pomordowanych w Katyniu funkcjonariuszy Policji Państwowej

Uczczono pamięć pomordowanych w Katyniu funkcjonariuszy Policji Państwowej

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w uroczystej mszy św. celebrowanej w intencji Policji, podczas której nastąpiło przekazanie parafii relikwii św. Jana Pawła II. Uroczystość odbyła się 2 kwietnia w Kańczudze. Uczczono również pamięć o poległych w Katyniu funkcjonariuszach Policji Państwowej, wśród których byli także policjanci związani z regionem przeworskim.


Wicepremier Jarosław Gowin w Jaśle

Wicepremier Jarosław Gowin w Jaśle

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecze Wisłoki” to temat konferencji podsumowującej projekt Polsko-Szwajcarski, w której w dniu 31 marca uczestniczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz ambasador Szwajcarii w Polsce Andrej Motyl.


Konferencja dotycząca zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Konferencja dotycząca zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy były głównym tematem dzisiejszego spotkania w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie z udziałem Stanisława Szweda sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który spotkał się z dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy województwa podkarpackiego.


Wicepremier Piotr Gliński na Podkarpaciu

Wicepremier Piotr Gliński na Podkarpaciu

31 marca na Podkarpaciu przebywał z wizytą wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński.


XXXIV Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Piłce Siatkowej

XXXIV Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Piłce Siatkowej

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart pogratulowała zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom XXXIV Mistrzostw Polski Strażaków PSP w Piłce Siatkowej


Cykl spotkań roboczych w wojewódzkich inspekcjach

Cykl spotkań roboczych w wojewódzkich inspekcjach

W ramach cyklu spotkań roboczych z jednostkami administracji zespolonej wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch 30 marca odwiedził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


Powołanie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii

Powołanie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart powołała konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii


Otwarcie posterunku Policji

Otwarcie posterunku Policji

Uroczyste otwarcie reaktywowanego posterunku Policji w Jasienicy Rosielnej odbyło się 29 marca