Promesy dla podkarpackich samorządów

Promesy dla podkarpackich samorządów

22,5 mln zł trafi do podkarpackich samorządów na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz na zabezpieczenie osuwisk. 7 marca br. wojewoda Ewa Leniart wręczyła samorządowcom promesy wydane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


W Boguchwale rozmawiano o profilaktyce zdrowotnej

W Boguchwale rozmawiano o profilaktyce zdrowotnej

„Profilaktyka prozdrowotna” to temat konferencji zorganizowanej 6 marca br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. W spotkaniu z przedstawicielami środowisk lokalnych wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.


Wicewojewoda wręczył odznaczenia państwowe

Wicewojewoda wręczył odznaczenia państwowe

Wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch uczestniczył w IV Zjeździe Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Podkarpackiego, który odbył się 4 marca w Łańcucie.


Uroczystości rocznicowe w Młynach

Uroczystości rocznicowe w Młynach

W miejscowości Młyny 4 marca br. uczczono pamięć księdza Mychajła Werbyckiego – kompozytora muzyki do hymnu narodowego Ukrainy - w 202. rocznicę jego urodzin. W obchodach wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.


Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz o polityce rodzinnej i senioralnej

Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz o polityce rodzinnej i senioralnej

Realizacja rządowego programu Rodzina 500 plus, kwestie związane z pomocą społeczną i polityką senioralną to główne tematy spotkania sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza z samorządowcami i przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej.


Uroczyste ślubowanie policjantów

Uroczyste ślubowanie policjantów

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart pogratulowała policjantom, którzy 1 marca br. złożyli uroczyste ślubowanie, przyjmując na siebie obowiązki i trudy policyjnej służby.


Uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych

Uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.


Wizyta wojewody na przejściu granicznym w Medyce

Wizyta wojewody na przejściu granicznym w Medyce

Na przejściu granicznym w Medyce 28 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Straży Granicznej i Służby Celnej z wojewodą podkarpackim Ewą Leniart.


Prof. Jan Miodek doktorem honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. Jan Miodek doktorem honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wybitny językoznawca prof. dr hab. Jan Miodek otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. 27 lutego w uroczystości z tej okazji wziął udział wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch.


Zastosowanie narzędzia IOWISZ w praktyce – konferencja

Zastosowanie narzędzia IOWISZ w praktyce – konferencja

W spotkaniu z przedstawicielami podmiotów leczniczych z województwa podkarpackiego udział wzięli podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz z-ca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia Jakub Adamski.