25 lat Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie

25 lat Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie

25-lecie swojej działalności 24 maja br. obchodził Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie. W uroczystych obchodach wziął udział wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, który w imieniu wojewody Ewy Leniart, przekazał na ręce dyrektora Edwarda Mroziaka pamiątkowy grawerton.


„Polska-Ukraina wspólnie w Europie” – debata

„Polska-Ukraina wspólnie w Europie” – debata

„Polska-Ukraina wspólnie w Europie” pod takim tytułem odbyła się polsko-ukraińska debata zorganizowana przez wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart oraz Uniwersytet Rzeszowski.


Wisła 2017 – wojewódzkie ćwiczenie w Baranowie Sandomierskim

Wisła 2017 – wojewódzkie ćwiczenie w Baranowie Sandomierskim

Roli i zadaniom administracji publicznej w organizacji i prowadzeniu działań minimalizujących skutki powodzi było poświęcone wojewódzkie ćwiczenie pk. Wisła 2017.


Zmiany w oddziale paszportowym

300 tys. zł na działania pomocowe

300 tys. zł przeznaczył w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych.


Święto Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

Święto Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

Wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch wziął udział w obchodach Święta Straży Granicznej Oddziału Bieszczadzkiego, które odbyły się 21 – 22 maja br.


Ślubowanie ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej

Ślubowanie ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej

W niedzielę na rzeszowskim Rynku słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedzieli po raz pierwszy żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej. Ślubowanie odbyło się w obecności ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.


56. Festiwal Muzyczny w Łańcucie

56. Festiwal Muzyczny w Łańcucie

W sobotę w Łańcucie zainaugurowano 56. Festiwal Muzyczny, który potrwa do 29 maja. W uroczystym otwarciu tego szczególnego wydarzenia wziął udział wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch.


Otwarcie Ośrodka Mediacji

Otwarcie Ośrodka Mediacji

Ideą przyświecającą powstaniu Ośrodka Mediacji w Rzeszowie jest pomoc w rozwiązywaniu sporów na drodze mediacji osobom fizycznym i prawnym, a także przedsiębiorcom działającym w oparciu o przepisy prawa.


Kolejne projekty na polsko słowackim pograniczu

Kolejne projekty na polsko słowackim pograniczu

W Rzeszowie 19 maja podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak uroczyście podpisał cztery umowy dla projektów realizowanych w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska Słowcja 2014 -2020.


Spotkanie z twórcami w Domu Kultury „Karton” w Rzeszowie

Spotkanie z twórcami w Domu Kultury „Karton” w Rzeszowie

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w spotkaniu autorskim z rzeźbiarzem Józefem Pałacem oraz poetką Marią Rudnicką, które odbyło się 19 maja w Domu Kultury „Karton” RSM Adm. Baranówka.