Stan wdrażania reformy edukacji w województwie

Konferencja prasowa
9 marca 2017

96 proc. podkarpackich samorządów przesłało już, do zaopiniowania przez kuratora oświaty, uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

 

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 9 marca br. odbyło się spotkanie wojewody podkarpackiego Ewy Leniart i podkarpackiego kuratora oświaty Małgorzaty Rauch z przedstawicielami mediów lokalnych. Podczas konferencji prasowej został przedstawiony stan wdrażania reformy oświaty na terenie województwa. Jak podkreśliła wojewoda Ewa Leniart, do tej pory do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wpłynęło 177 uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (tj. 96 proc. uchwał), w tym 24 uchwały podjęte przez rady powiatów i 153 uchwały podjęte przez rady gmin. Zaopiniowano 129 uchwał (73 proc). Nie było żadnej opinii negatywnej.

 

W całym kraju kuratorzy oświaty zaopiniowali 1751 uchwał, co oznacza, że więcej niż 60 proc. wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zobligowanych prawem do dostosowania sieci szkolnych otrzymało już opinię kuratora oświaty. Ponad 99 proc. samorządów dostało opinię pozytywną.

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zobowiązała rady gmin i powiatów do: 

 

  • podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego;
  • uzyskania opinii kuratora oświaty (opinia jest wiążąca);
  • uzyskania opinii reprezentatywnych związku zawodowych (opinia nie jest wiążąca);
  • podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego.

 

Samorządy mają czas do 31 marca br. na podjęcie uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

 

W ostatnim czasie realizowaliśmy szereg spotkań z samorządowcami, nauczycielami zrzeszonymi w związkach zawodowych, dyrektorami placówek, rodzicami – rozmawiamy z przedstawicielami różnych środowisk po to, aby wspierać proces organizowania oświaty, rozwiewać wątpliwości i przyjmować sugestie, które są przekazywane do Ministerstwa Edukacji Narodowej – powiedziała wojewoda Ewa Leniart podsumowując dotychczasowe działania związane z wdrażaniem reformy.

 

Po spotkaniu z mediami rozpoczęła się Podkarpacka Debata Rad Rodziców pt. „Rodzice i szkoła”, która była kontynuowana 10 marca br. W spotkaniu wzięli udział przewodniczący i przedstawiciele rad rodziców przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.