Spotkanie z konsulami

Data publikacji: 15 lutego 2017Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart spotkała się 14 lutego br. z konsulem generalnym Ukrainy w Lublinie Wasylem Pawlukiem oraz z konsulami honorowymi Ukrainy w Rzeszowie i Przemyślu Jerzym Krzanowskim i Aleksandrem Baczykiem.

Spotkanie z konsulami

Wizyta miała charakter kurtuazyjny. Rozmowa dotyczyła m. in. infrastruktury przejść granicznych,  rozwoju kontaktów gospodarczych i kulturowych oraz realizacji wspólnych projektów, szczególnie z obwodem tarnopolskim, iwano-frankiwskim i zakarpackim. Poruszono także kwestie związane z dziedzictwem historycznym i kulturowym.

W spotkaniu, które odbyło się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wzięli również udział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl i dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marcin Zaborniak.