Rozstrzygnięto tegoroczną edycję otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”

7 kwietnia 2017

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska  31 marca 2017 r. zaakceptowała ostateczną listę podmiotów rekomendowanych do dofinansowania  w otwartym konkursie ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017.

 

Z województwa podkarpackiego dofinansowanie na realizację projektów otrzymały 4 podmioty na łączną kwotę  570 000,00 zł, tj.:

– Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy 130 000,00 zł,

– Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku 220 000,00 zł,

– Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie 110 000,00 zł,

-Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku 110 000,00 zł.

 

Kwota programowa dotacji na 2017 r. wynosi 5 mln zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MRPiPS.