Rozdano kolejne promesy

Data publikacji: 12 października 2018Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła w Kolbuszowej kolejne w tym miesiącu promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Promesy zostały przyznane decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Są to kolejne środki finansowe przeznaczone dla podkarpackich samorządów, które tym razem otrzymały prawie 1,6 mln zł na realizację 8 zadań dla 6 gmin (gminy: Grębów, Nisko, Radomyśl nad Sanem, Tarnobrzeg, Ulanów i Zaleszany).

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2017. 

W sumie w październiku br. podkarpaccy samorządowcy otrzymają od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy na łączną kwotę ponad 23 mln zł na realizację 85 zadań. Wraz z wymienionymi środkami, w tym roku do jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego trafiło ponad 150 mln zł na 467 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej (w tym na przeciwdziałanie ruchom osuwiskowym i usuwanie ich skutków).