Rodzina przed pierwszym dzwonkiem

Data publikacji: 30 sierpnia 2016„Rodzina przed pierwszym dzwonkiem” to temat spotkania wojewody Ewy Leniart z rodzinami korzystającymi z programu „Rodzina 500 plus” oraz z lokalnymi mediami.

Rodzina przed pierwszym dzwonkiem

Początek roku szkolnego i przedszkolnego to dla rodziców i opiekunów okres wzmożonych wydatków. Podczas spotkania, które odbyło się 30 sierpnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, wojewoda podsumowała dotychczasową realizację programu „Rodzina 500 plus” podkreślając jednocześnie, że dzięki rządowemu wsparciu wiele podkarpackich rodzin jest w stanie wyposażyć swoje dzieci w pełne wyprawki szkolne.

Do tej pory podkarpackie gminy wypłaciły świadczenia na kwotę 570 mln zł. Wydano ponad 156 tys. decyzji administracyjnych, co stanowi 95,5% złożonych wniosków.  Rządowa pomoc pozwala zabezpieczyć najpotrzebniejsze wydatki związane z wychowaniem dzieci, szczególnie te mające związek  z mijającymi wakacjami, jak również najpilniejsze dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego i przedszkolnego. Jak deklarują rodzice, przy wyborze poszczególnych produktów szkolnych mogą w końcu kierować się jakością oraz upodobaniami dzieci, a nie tylko ceną. Mogą również wspierać rozwój swoich pociech np. poprzez dodatkowe zajęcia, które pozwalają rozwijać zainteresowania, zdolności i talenty dziecka.

W województwie podkarpackim do świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus” uprawnionych jest ponad 230 tys. dzieci.

Podczas zorganizowanego przez wojewodę spotkania zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Hubert Kotarski przedstawił narzędzia polityki prorodzinnej służące ograniczeniu problemów demograficznych Polski. Głos zabrała również kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyczynie Barbara Lew, która podkreśliła, że program „500 plus” znacznie przyczynił się do poprawy jakości życia i jest ogromnym wsparciem dla polskich rodzin.