Przekazanie i objęcie obowiązków dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

Data publikacji: 5 kwietnia 2017Podczas uroczystego apelu na Placu Farnym w Rzeszowie odbyło się 5 kwietnia przekazanie i objęcie obowiązków dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

Przekazanie i objęcie obowiązków dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

Przekazującym obowiązki był płk dypl. Jarosław Mokrzycki, natomiast obejmującym obowiązki płk Ryszard Pietras.  Nowego dowódcę brygady przedstawił zebranym przełożony – dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika.

W uroczystości udział wzięła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która wyraziła podziękowanie  płk. dypl. Jarosławowi Mokrzyckiemu – dziękuję Panu za służbę i wkład pracy w rozwijanie sił obronnych Państwa Polskiego oraz oddanie i poświecenie w służbie dla dobra Rzeczypospolitej. Wyrażając szacunek i uznanie, pragnę zwrócić uwagę na Pana osiągnięcia w czasie pełnienie obowiązków dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Dziękuję za fachowość podczas wykonywania zadań i zaangażowanie w tworzeniu dobrego wizerunku żołnierza  i dowódcy jednostki. 

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart pogratulowała także obejmującemu obowiązki płk. Ryszardowi Pietrasowi – proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje związane z objęciem obowiązków dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.  Jest to zaszczytny i jednocześnie niezwykle wymagający urząd. Podjęta decyzja stanowi wyraz szacunku i uznania dla Pana wiedzy i doświadczenia zawodowego. Jest to również wyraz szczególnego docenienia dotychczasowej służby w strukturach Wojska Polskiego.