Przebudowa drogi w gminie Fredropol

Data publikacji: 7 grudnia 2017Wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch 6 grudnia br. wziął udział w uroczystym otwarciu i poświęceniu zmodernizowanej drogi gminnej Młodowice – Sierakośce.

Fredropol

Inwestycja została zrealizowana dzięki promesie finansowej przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem wojewody, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zadanie pn. „Przebudowa drogi Młodowice – Sierakośce wraz z przebudową przepustów” zostało zakończone w październiku 2017 r.

Wartość inwestycji wynosi 1 144 963,36 zł, z czego kwota dofinansowania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji to 904 851,00 zł, a pozostałe środki to wkład własny Gminy Fredropol.

 

Fot. Urząd Gminy Fredropol.