Promocja Podkarpackiego Biuletynu Konserwatorskiego

Data publikacji: 7 kwietnia 2017W Krasiczynie 7 kwietnia miała miejsce promocja Podkarpackiego Biuletynu Konserwatorskiego, w której uczestniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski

Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski  to cykliczna publikacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, ukazująca się od 1999 roku, rejestrująca wszystkie ważniejsze prace remontowo – konserwatorskie wykonane przy obiektach zabytkowych województwa  podkarpackiego. 

Dotychczas ukazały się cztery tomy publikacji obejmujące kolejno: Tom I – lata 1999-2002; Tom II  – lata 2003-2006; Tom III – lata 2007-2010. Obecnie ukazał się Tom IV, obejmujący działania konserwatorskie w latach 2011-2014.

Biuletyn zawiera opisy prowadzonych prac, ich wykonawców i źródła finansowania; ilustrowany jest zdjęciami zabytków (często przed i po zakończeniu prac). Ma charakter dokumentacyjny, pozwalający prześledzić wszystkie działania przy zabytku na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

 

Fot. Bogdan Janusz