Profilaktyka HIV i AIDS – konferencja

Data publikacji: 7 grudnia 2017O profilaktyce HIV i AIDS rozmawiano dziś w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podczas konferencji z udziałem młodzieży i posiedzenia Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie podkarpackim.

Konferencja profilaktyczna

Posiedzeniu zespołu wojewódzkiego przewodniczyła wojewoda Ewa Leniart. Podczas spotkania omówiono kwestie związane z koordynacją profilaktyki HIV/AIDS w województwie podkarpackim oraz z ustaleniami z dorocznej konferencji organizowanej przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Następnie członkowie zespołu spotkali się z młodzieżą i wychowawcami szkół posiadających certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”. Uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie epidemiologii Jolanty Kluz-Zawadzkiej, która omówiła historię występowania HIV i AIDS oraz skupiła się na powiązaniu skutków stosowania środków psychoaktywnych z różnymi zagrożeniami zdrowotnymi, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS. Prezentację przedstawiła również  Mariola Kiełboń z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, która odniosła się do zagadnień związanych z systemem rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac).

 Co roku odnotowujemy w Polsce ok. 1200 zakażeń HIV. Codziennie o zakażeniu dowiadują się średnio trzy osoby. Jedna trzecia z nich to ludzie młodzi poniżej 30 r.ż., ale wzrasta też liczba osób 50+, u których wykrywane  jest zakażenie. W 2016 roku w tej grupie wiekowej rozpoznano 94 zakażenia, a do lipca 2017 aż 57. Czy możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażeń HIV? Zdaniem ekspertów z Krajowego Centrum ds. AIDS – tak.

W Polsce od początku epidemii HIV wykryto ponad 22 tys. zakażeń, ale liczba niezdiagnozowanych może być znacznie wyższa. Według badań przeprowadzonych przez Niezależny Instytut Badań Rynkowych IPSOS dla Krajowego Centrum ds. AIDS, niemal 40% osób aktywnych seksualnie, miało kontakty płciowe bez zabezpieczenia i po spożyciu alkoholu, a co piąta – z osobą o nieznanej przeszłości seksualnej (także bez zabezpieczenia). Z cytowanych badań wynika jasno, że nie unikamy ryzykownych zachowań i jednocześnie nie umiemy rozmawiać o wiążącym się z nimi ryzyku oraz sposobach jego ograniczania. Psychologowie od dawna alarmują: nie poruszamy trudnych tematów podczas rozmów z bliskimi osobami, informacje czerpiemy z mało wiarygodnych forów internetowych, a poglądy opieramy na stereotypach.

„Kampania „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” powstała, by stać się inspiracją do dialogu międzypokoleniowego. Rozmowa o zdrowiu z rodzicami, dziadkami, dziećmi czy wnukami może przynieść korzyści edukacyjne wszystkim – zarówno młodszym, jak i starszym. Zwłaszcza kiedy za dobrymi chęciami idzie rzetelna wiedza. Jeśli matka podejmie z córką dialog o bezpieczniejszych zachowaniach, a syn przestrzeże wyjeżdżającego do sanatorium ojca, że wiek nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, być może uda się ograniczyć liczbę zakażeń w populacji. To podstawowe założenie i zarazem cel kampanii” – mówi Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum
ds. AIDS.

Do międzypokoleniowych rozmów o zdrowiu, w tym właśnie o chorobach przenoszonych drogą płciową takich jak HIV, będą zachęcać m.in. spoty emitowane w telewizji, komunikacji miejskiej, placówkach medycznych, uczelniach wyższych oraz na portalach informacyjnych. Posty na Facebooku, Instagramie oraz wpisy na blogach uświadomią, dlaczego z bliskimi warto i trzeba rozmawiać o wszystkim. Źródłem rzetelnej wiedzy o HIV/AIDS będzie strona mamczasrozmawiac.aids.gov.pl