Prezentacja Pakietu działań dla średnich miast

Data publikacji: 12 kwietnia 2017W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu odbyła się 12 kwietnia konferencja, podczas której nastąpiła prezentacja Pakietu działań dla średnich miast.

Prezentacja Pakietu działań dla średnich miast

W wydarzeniu udział wzięli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwiecińsk i Adam Hamryszczak, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, prezydent Przemyśla Robert Choma, parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządów.

Pakiet dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce. Szczególnego wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie, zidentyfikowane podczas analiz Polskiej Akademii Nauk sporządzanych na potrzeby SOR, które w największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Pakiet obejmuje wiele różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się inicjatyw. Jego istotnym elementem jest dedykowane miastom średnim wsparcie z krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju. Wyniesie ono prawie 2,5 mld zł z funduszy UE na lata 2014-2020.

– Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju określa nowy model rozwoju Polski, w tym rozwoju regionalnego – zrównoważonego, równomiernie obejmującego cały kraj, uwzględniającego różnorodność i specyfikę polskich miast i miasteczek oraz wsi. Każdy taki obszar naszego kraju musi być włączony w procesy rozwojowe, przez zidentyfikowanie i wsparcie jego indywidualnych zasobów i unikalnego potencjału – powiedział w Przemyślu  wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

– Przemyśl jest wśród tych kilku miast, które znacznie wyróżniły się w historii Polski. Łączy nie tylko krainy geograficzne, ale różne idee, inicjatywy i działania. Cieszę się, że to właśnie w tym grodzie rząd ogłasza tak istotny program jak Pakiet Działań dla Średnich Miast – powiedział Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Pakiet Działań dla Średnich Miast składa się z trzech zasadniczych faz. Faza pierwsza zostaje uruchomiona już dziś i polega na dostosowaniu istniejących narzędzi i instrumentów: polityki lokowania inwestycji, przyciągania inwestorów, preferencji w dostępie do funduszy europejskich w ramach programów krajowych oraz pozyskiwania innych źródeł finansowania w szczególności w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju, który jest jednym z partnerów Pakietu. Nie jest to jednak zbiór zamknięty- pracujemy nad tym, aby Pakiet rozszerzał się o kolejne inicjatywy  – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak prezentując harmonogram wprowadzania Pakietu.

Celem wprowadzenia Pakietu jest zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów oraz aktywizacja potencjałów miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Z Przemyśla wicepremier Mateusz Morawiecki udał się do Ropczyc. Tam odbyło się uroczyste otwarcie firmy Aero Gearbox International. Jest to spółka joint venture powołana wspólnie przez Rolls-Royce plc i Safran Transmission Systems, zajmująca się projektowaniem, opracowaniem, produkcją oraz obsługą dodatkowych układów przeniesienia napędu (ADT) dla wszystkich turbogazowych silników, które będą w przyszłości produkowane przez Rolls-Royce’a dla lotnictwa cywilnego. Siedziba firmy znajduje się we Francji. Swoje oddziały ma w Wielkiej Brytanii, Niemczech i od teraz Polsce, a konkretnie na Podkarpaciu w Ropczycach. Na zakończenie swojego pobytu na Podkarpaciu wicepremier Mateusz Morawiecki wziął udział w otwarciu Samsung Start-Up Inkubator, który jest zlokalizowany na miasteczku akademickim Politechniki Rzeszowskiej.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego