Prawie 10 milionów złotych z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów dla podmiotów leczniczych województwa

Data publikacji: 13 października 201713 października odbyła się konferencja prasowa wojewody podkarpackiego Ewy Leniart i marszałka województwa Władysława Ortyla.

Tematem konferencji, która odbyła się w Podkarpackim Urzedzie Wojewódzkim w Rzeszowie były środki z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego.

 

W trakcie konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart poinformowała, że suma przekazanych środków w ramach tej rezerwy dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego wyniesie prawie 10 milionów złotych, a następnie przedstawiła szczegóły dofinansowania. Informacje te z zadowoleniem przyjął marszałek Władysław Ortyl, który dodatkowo przekazał też inne dobre wiadomości dotyczące dofinansowania z RPO dla trzech podkarpackich szpitali, które do tej pory nie uzyskały takiego wsparcia, gdyż w naborze wniosków znalazły się „pod kreską”. Chodzi o placówki w Sanoku, Dębicy i Nowej Dębie.

 

Rezerwa ogólna budżetu państwa stanowi szczególny instrument finansowy umożliwiający Radzie Ministrów reagowanie w sytuacjach nagłych, których wystąpienia nie dało się przewidzieć przy opracowywaniu budżetu, a wymagających niezwłocznego wsparcia finansowego. Dofinansowanie przewidziane jest dla działań realizowanych  jako zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, a poziom jego dofinansowania przyjęty na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania w roku kalendarzowym, którego dotyczy dofinansowanie środkami z budżetu państwa. Zgodnie z art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  wymaga także pozytywnej opinii Ministerstwa Rozwoju co do możliwości finansowania działania z dotacji budżetu państwa.

 

Wojewoda Podkarpacki mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa w zakresie kompleksowej diagnostyki, leczenia i terapii poprzez poprawę dostępności i jakości opieki zdrowotnej w regionie w oparciu o  przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2017 r. poz. 1376 z  późn. zm.), wystąpił  i uzyskał przyznanie środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:

Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie

– zakupu gammakamery wraz z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb jej montażu dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 2 734 952 zł,

– zadania pod nazwą: „Restrukturyzacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w  Przemyślu” w  kwocie 2 470 800 zł.

Przedmiotem zadania są zakupy sprzętu oraz modernizacja:

– Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym o dodatkowe skrzydło w bloku A oraz utworzenie Sali Intensywnego Nadzoru,

– Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na Oddział Pulmonologiczny,

– Poradni Pracowni ESWL (Pozaustrojowa Litotrypsja kamieni układu moczowego),

– Centralnego Bloku Operacyjnego,

– Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii,

– Oddziału Chirurgii naczyniowej z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiografii,

– Oddziału Okulistycznego.

Powiatu Stalowowolskiego

– na dofinansowanie realizacji zadania z dziedziny ochrony zdrowia pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli” w kwocie 1 000 000 zł.

Powiatu Łańcuckiego

– na dofinansowanie zakupu niezbędnego specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie w ramach  realizowanego zadania pn. Przebudowa
i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego Szpitala św. Michała Archanioła
w Łańcucie
” Centrum Medycznego w Łańcucie w kwocie: 1 000 000 zł.

Powiatu Mieleckiego

– na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup tomografu komputerowego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Mielcu” w kwocie 1 400 000 zł.

Powiatu Kolbuszowskiego

– na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zabezpieczenie i  podniesienie standardów usług zdrowotnych, poprzez zakup niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego – SPZOZ w Kolbuszowej, wyrobów medycznych i innych urządzeń” w kwocie 384 000 zł. W ramach projektu Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej zostanie wyposażony w niżej wymienioną aparaturę:  sterylizator parowy wraz ze stacją uzdatniania wody dedykowanej do 2 szt. sterylizatorów, agregat prądotwórczy z autostartem – 2 szt. i aparat USG. Ponadto, na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej typu S wraz z  wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Kolbuszowej” w kwocie 360 000 zł.

Powiatu Leżajskiego

– na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku” w kwocie 384 800 zł.