Posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Data publikacji: 4 kwietnia 2017Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart przewodniczyła posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 3 kwietnia w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W spotkaniu, którego celem było omówienie zagadnień związanych ze zbliżającym się czasem Świat Wielkanocnych, które w tym roku odbywają się w tym samym czasie zarówno w kościele rzymskokatolickim i kościołach obrządku wschodniego, uczestniczyli m.in. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, Podkarpackiego Urzędu Celno–Skarbowego w Przemyślu, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.

Na posiedzeniu omówiono zasady współpracy instytucjonalnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa, utrzymania ładu i porządku publicznego na drogach dojazdowych do przejść granicznych oraz poprawy komfortu podróżnych oczekujących na kontrolę graniczną.

Wzmożony ruch graniczny w tym czasie oraz możliwość tworzenia kolejek pojazdów oczekujących na kontrolę graniczną prognozowany jest szczególnie w okresie od 12 do 15 kwietnia. Podjęte działania przyczynią się do zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie drogowych przejść granicznych, a także do poprawy komfortu dla osób oczekujących na przekroczenie granicy.