Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej
21 kwietnia 2017

Przedstawiciele najważniejszych instytucji i organizacji rolniczych, a także środowisk naukowych z terenu województwa podkarpackiego uczestniczyli w pierwszym w tym roku posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

Narada odbyła się 20 kwietnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart i wicewojewody Piotra Pilcha. Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące przemian agrarnych i zmian struktury przestrzennej rolnictwa w województwie podkarpackim. Dodatkowo przedstawiony został obecny stan wdrażania  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Członkowie Rady zgłosili uwagi i wnioski, które stanowić będą podstawę do wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie ewentualnych zmian w obowiązujących obecnie przepisach prawnych i dokumentach regulujących kwestie omawiane w trakcie posiedzenia.